Blågrön budget. Den styrande allianskoalitionens budget röstades igenom med stöd av Sverigedemokraterna i måndags. Foto: Fredrik Gustafsson

Blågröna budgeten vann – med SD-stöd

Blågrön budget klubbad, men beslut om träffpunkternas vara eller icke vara dröjer.

  • Publicerad 13:12, 13 jun 2019

I måndags hölls det sista kommunfullmäktigesammanträdet innan sommaruppehållet. Tillika det sista i kommunhuset på Kungsgatan (läs mer i artikeln nedan).

Den största frågan av dem alla under mötet var vilken av de fem budgetförslag för 2020 och budgetplan fram till 2023 som skulle vinna majoritet hos de 51 ledamöterna.

Efter en budgetdebatt som pågick från morgon till sen eftermiddag röstades till slut den blågröna minoritetskoalitionens (Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) budget igenom med stöd av Sverigedemokraterna. Minoritetens budget vann med 31 röster mot Socialdemokraternas budgetförslag som fick 20 röster.

Ansträngd ekonomi

Kommunens totala driftbudget är på 2,6 miljarder för 2020. Beslutet i måndags innebär att nämnderna nu fått en budgetram som de har att fördela inom sina verksamheter. Att den ekonomiska situationen i Enköping kommer att vara ansträngd de kommande åren är ett faktum.

– Vi står inför de största byggnadsutmaningarna hittills. Gymnasiet, kommunhus och ett renoverat Joar. Vi måste se till att vi bygger rätt saker med rätt typ av ekonomi för ett långsiktigt och hållbart Enköping framåt, säger Tekniska nämndens ordförande Tomas Rådkvist (MP).

Något som uppmärksammats lokalt inför budgetmötet, bland annat genom protestlistor, är förslaget att skära ned på exempelvis träffpunkterna för äldre. Hur det blir med den saken avgörs vid ett extrainsatt nämndmöte den 25/6.

– Att den ekonomiska situationen genomsyrar hela vår verksamhet är ett faktum. Vi står inför många och svåra beslut. Vår förvaltning har gjort en bra konsekvensanalys, och förslag på hur vi kan minska våra kostnader. Det är tuffa förslag som kommer att kräva mycket av oss politiker, säger Bitte Myrsell (M) ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och Nystart Enköping yrkade under mötet att återremitera förslaget till nämndernas taxor och avgifter för år 2020, för att istället besluta om nästa års taxor vid nästa budgetsammanträde i december. För att återremissen skulle bli möjlig krävdes 17 mandat. Minoritetsåterremissen stöddes av 20 mandat.

Finansiella mål för 2020

Resultatet ska inte understiga 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag år 2020.

Soliditeten ska inte understiga 22 procent under 2020.

Självfinansieringsgraden ska inte understiga 18 procent år 2020.

Visa merVisa mindre

Avråder från allt bad vid det kommunala badet

Nyheter Kommunen avråder från allt bad vid Nylada till vidare.torsdag 13/8 9:26

Blåljus: stölder och narkotikapåverkade nattstökare

Nyheter Två nattrumlare. En snattare, som det hette förr. Samt en cykelstöld. Där är hela blåljusrapporten denna onsdagsmorgon.onsdag 12/8 10:33