Blågröna har beslutat att bussbiljetter blir dyrare

Nästa år blir UL:s biljetter dyrare. Det har den politiska majoriteten i regionen beslutat.

  • Publicerad 13:14, 12 dec 2018

Regionfullmäktiges sammanträde den 12 december beslutade att höja biljettpriserna inom UL nästa år. Bland annat höjs priset för 30-dagarsbiljett med 40 kronor.

Regionfullmäktige beslutade att höja priset för en 30-dagars biljett med 40 kr till 880 kr. Förköpt enkelbiljett höjs med 2 kr till 32 kr per zon och enkelbiljett köpt med reskassa höjs med 2 kr till 25 kr per zon.

Enligt kollektivtrafiknämndens beslut den 11 december görs en motsvarande justering av övriga biljettpriser i kollektivtrafiken. I genomsnitt höjs priserna med 5 procent.

Höjningen motiveras av att kollektivtrafiken behöver ökade intäkter för att nå ett nollresultat under 2019.

– Vi behöver ha in de pengarna för att finansiera kollektivtrafiken, sa Johan Örjes, Centerpartiets regionråd och Enköpingsbo, inför beslutet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i regionen är däremot kritiska till beslutet.

Socialdemokraterna yrkade på att behålla priset på 30-dagarskort för pensionär och sänka priset på 30-dagarskort i lågtrafik samt att enkelbiljetter för pensionär sätts till samma nivå som ungdom.

Vänsterpartiet motsatte sig höjda biljettpriser och föreslog att priset för periodkort skulle sänkas samt att en pensionärsrabatt för enkelresor skulle införas.

Vänstern konstaterar att biljettpriserna för kollektivtrafiken har ökat mer än konsumentprisindex. De senaste tre åren har månadskortet höjts med 130 kronor, eller 17 procent.

Vänsterpartiet vill att kollektivtrafikens ökade kostnader ska finansieras genom skattehöjningar. Vänstern påpekar dock att även biljettintäkterna kommer att öka om resandet ökar.

Av miljöskäl vill Vänsterpartiet att fler väljer att åka kollektivt i stället för att ta bilen. Neil Ormerod, Vänsterpartiets regionråd och Enköpingsbo, menar att det är motsägelsefullt att höja priserna och samtidigt uppmana fler att åka kollektivt.

– Det motverkar våra mål om vi höjer priserna hela tiden, sa han inför beslutet.

Biljettpriserna kommer att ändras den 3 januari 2019.

Mordryktet stämmer inte

Nyheter Mordryktet som spridit sig i Enköping det senaste dagarna dementeras nu av polisen. – Ryktet stämmer inte, säger Rickeborn på Enköpingspolisen.onsdag 19/6 10:12