LÅNGSIKTIGT. Bernhard Huber (MP), Marianne Damström Gereben (L), Pehr Granfalk (M) samt Magnus Persson (C) är glada att presentera en långsiktig skolsatsning. Samuel Klippfalk (KD), som tillhör majoriteten, är inte med på bild. Foto: Anders Ekström

Blågrönas plan för skolorna i Solna stad

Solna stad har i dagarna presenterat en gedigen plan för grundskolorna framöver. Bland annat kommer två nya skolor att etableras, samtidigt som högstadiet flyttar från Bergshamra till Bagartorp. Dessutom en del andra mindre omorganisationer på utvalda skolor.

  • Publicerad 12:33, 5 feb 2019

Under den förra mandatperioden öppnade tre nya skolor i Solna: Råsunda centralskola, Parkskolan i Hagalund samt Raoul Wallenbergsskolan i Järvastaden. Under den kommande mandatperioden vill den blågröna majoriteten fortsätta att satsa på grundskolorna. Nu presenterar de en långsiktig plan för skolbehoven fram till 2025.

Satsningarna görs i södra och norra Solna. Vid det nybyggda Ingenting-området planerar Internationella Engelska skolan att starta en grundskola (4-9) och förra året fattades beslut om en ny skola i Huvudsta (0-9). Även diverse stadieindelningar görs om, bland annat på Granbackaskolan (se faktaruta).

På Bergshamraskolan försvinner högstadiet och eleverna kommer istället att hänvisas till Bagartorp, där en ny skola ska etableras och drivas av Raoul Wallenbergsskolan. Samtidigt får Bergshamraskolan nya skolplatser för elever med särskilt stöd.

– Vi öppnade tre nya skolor under den förra mandatperioden och fortsätter nu den trenden. Vi är glada och stolta att kunna presentera denna gedigna satsning, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

"Tar vårt ansvar"

Marianne Damström Gereben (L), ordförande i skolnämnden, håller med.

– Vi är glada över helheten. Behovet och befolkningsprognoser har setts över innan beslut har fattats och satsningen fortskrider till 2025. Solna är en tillväxtkommun och vi känner att vi tar vårt ansvar och ser långsiktigt, säger hon.

– En bra plan för hela Solna, en gedigen satsning, säger kommunalrådet Samuel Klippfalk (KD).

Bagartorp får uppsving

Enligt kommunalrådet Bernhard Huber (MP) kommer stadsdelen Bagartorp få ett uppsving i och med det nya högstadiet.

– Många tycker att det gick åt fel håll där, så det är positivt att det blir en satsning. Det blir mer liv i stadsdelen med en ny skola, säger han.

Partierna menar också att anledningen till att man väljer att flytt högstadiet från Bergshamra är att elevunderlag är för litet i nordöstra Solna.

– Det är alldeles för lite elever där för att ha kunna ha ett högstadium. Vi anser att det är trist att ta det beslutet men samtidigt nödvändigt för att få det hållbart, säger kommunalrådet Magnus Persson (C).

Lärarna informerade

Under tisdagen informerades alla berörda på Bergshamraskolan. Lärarna, som är anställda av Solna stad, kommer att erbjudas andra tjänster i kommunen. Flytten för högstadieeleverna sker när högstadiet i Bagartorp är klart runt höstterminen 2021.

I de centrala delarna av Solna beräknas inga nya skolbehov finnas före tidigast 2025.

ANSVAR. Marianne Damström Gereben (L), ordförande skolnämnden, tycker att SOlna tar sitt ansvar i och med denna långsiktiga skolsatsning. Foto: Anders Ekström

Skolförsörjningsplanen i punktform:

Ett högstadium (7-9) med idrottsprofil för 350 elever etableras i Bagartorp. Det kommer att drivas av Raoul Wallenbergskolan, och kompletterar därmed f-6 skolan i Järvastaden.

I anslutning till det nya högstadiet i Bagartorp byggs en fullstor idrottshall

I det nya högstadiet anordnas nya lokaler för fritidsgården Torget, vars befintliga lokaler kommer att rivas i samband med den fortsatta utvecklingen i Bagartorp.   

I samband med öppningen av det nya högstadiet i Bagartorp stängs högstadiet i Bergshamra och Bergshamraskolan görs om till en f-6 skola.  

I Bergshamraskolan görs en satsning på att bygga upp nya skolplatser för elever i behov av särskilt stöd för att skapa förutsättningar för undervisning på hemmaplan för elever, som har behov av särskilt stöd.

Internationella Engelska Skolan etablerar en 4–9 skola i det nybyggda Ingenting-området i Huvudsta för 600-900 elever. Skolan beräknas kunna starta läsåret 2020/2021.

Solna stad bygger en kommunal f-9 skola för 750 elever i sydvästra Huvudsta, som kommer att stå färdig 2022.

Granbackaskolan får ett tydligare fokus på de yngre barnen och kommer att bedriva grundskola från förskoleklass till årskurs 3.

I samband med stadieförändringen kommer lokalerna på Granbackaskolan att renoveras och byggas om för att möjliggöra nya lärararbetsplatser och lokaler för fritidshem.

Lokalen Växthuset, som ligger på Granbackaskolans område och som inte längre används av skolan, rivs.

Stockholm Direkt