Utveckling. Området intill Bromma blocks har varit en byggarbetsplats länge, något som lär fortsätta ett tag till. Foto: Mikael Andersson

Blir ingen ny galleria i Bromma Blocks

Planerna på att bygga ytterligare en ny handelsgalleria vid Bromma Blocks skrotas. Nu har byggherren och staden skrivit på ett tilläggsavtal som innebär att en helt ny detaljplan ska tas fram.

  • Publicerad 11:41, 28 aug 2020

Handelsgalleria inte bästa utvecklingen.

2010 tecknade Stockholms stad ett avtal med KF Fastigheter om att fastighetsbolaget skulle få tomträtt på fastigheten Trafikflyget 9 vid Bromma Blocks. Området ligger vid nuvarande parkering och intill tvärbanan, precis bredvid byggarbetsplatsen där NCC just nu bygger kontor och hotell, det så kallade Hangar 5.

– Inriktningen när avtalet skrevs var att det skulle byggas en större handelsgalleria, skriver Oskar Bjelke, projektledare på exploateringskontoret, i ett mejl.

2015 beslutade fastighetsbolaget att överlåta tomträtten till koncernen Hermius, som skulle gå vidare med byggplanerna. Den ursprungliga planen var att gallerian skulle stå klar i slutet av 2019, något som inte har skett. Anledningen är att man inte tror att en shoppinggalleria vore lönsamt.

– Med de senaste årens försämrade förutsättningar för detaljhandelsfastigheter, som e-handel och andra närliggande nyetablerade köpcentrum, fann varken staden eller tomträttshavaren att en ny handelsgalleria som den bästa utvecklingen, skriver Oskar Bjelke.

Kan bli fler kontor

Därför vill man nu teckna ett så kallat tilläggsavtal, vilket innebär att man vill dels senarelägga när projektet ska vara klart, dels ändra inriktning på bygget. Vad det kan bli för något istället för en galleria återstår att se, men Oskar Bjelke säger att det även här kan byggas kontor och service.

Han menar att förseningen inte innebär några ökade kostnader för staden, eftersom avtalet från 2010 om bebyggelse står kvar.

– Den negativa aspekten blir att fastighetens utveckling och färdigställande av byggnation förskjuts i tid, men samtidigt ges under tiden möjlighet att finna en för fastigheten och stadsdelen lämpligare användning, skriver Oskar Bjelke.

Det nya tilläggsavtalet ska klubbas i exploateringsnämnden den 27 augusti, efter den här tidningen gick i tryck. Om den godkänns där är målsättningen att den nya detaljplanen ska klubbas senast 2023, och även börja byggas då.

Område. Fastigheten Trafikflyget 9 ligger precis vid den framtida tvärbanan vid Bromma Blocks. Foto: Stockholms stad

På gång

Vid fastigheten Trafikflyget 8 byggs just nu kontor, hotell och handel.

Fastigheten Trafikflyget 9 kommer inte få en handelsgalleria och bygget där dröjer.

Stockholms stad håller också på att bygga dels en ny cirkulationsplats i området, dels en ny vägbro över Ulvsundavägen för de som ska svänga vänster söderifrån.

Även tvärbanan får två nya stationer här: Bromma Blocks och Bromma flygplats. Stationerna beräknas stå klara i slutet av året.

Visa merVisa mindre