Gupp. Enligt staden är det svårt att sätta ut fartgupp på gator som redan har en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen. Foto: Jonatan Bylars

Boende: Bygg farthinder i Bromma kyrka

Enligt en orolig boende i Bromma kyrka kör bilister alldeles för fort på lokalgatorna i området. Han får medhåll av grannar, men enligt trafikkontoret håller bilisterna hastigheten.

  • Publicerad 16:45, 11 jun 2019

Markus Trautmann bor i Bromma kyrka och menar att många bilister kör alldeles för fort på lokalgatorna, trots att hastighetsbegränsningar finns.

– Det är 30-zon i området vid Bromma kyrkväg och Gliavägen, men det är bara skyltar när man åker in. Vi har bara bott här i 1,5 år, men reagerade direkt på att folk kör för fort, säger han.

Han säger att flera grannar i området har påpekat detta för staden, och han har själv skickat in klagomål men inte fått något svar.

– Det är även många som kör genom området för att ta en genväg mellan Bällstavägen och Spångavägen. Man sätter inte ut farthinder där bussen åker på Bromma kyrkväg och Gliavägen på grund av arbetsmiljön för bussförarna, vilket är märkligt då det finns gupp på Spångavägen.

Enligt Markus Trautmann har det skett ett antal olyckor till följd av en för hög hastighet på gatorna.

– Det jag vill se är farthinder, det är det som hjälper mest, men även fler skyltar. Man måste ta det här på allvar, det är väldigt många barnfamiljer som bor i området, säger han.

Svårt att anlägga gupp

Men enligt staden går det väldigt sällan att anlägga fartgupp på gator som redan har en hastighetsbegränsning på 30 kilometer (se faktaruta).

– Det finns flera sätt att begränsa hastigheten på gatorna, exempelvis avsmalningar. Vi gör även många kontinuerliga kollar i områdena, säger Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret.

Ett annat alternativ är busskuddar, ett farthinder som vanliga bilar måste köra över, medan en bred buss slipper själva guppet då däcken hamnar på vardera sida om det.

Men enligt Malinda Flodman går dessa inte att anlägga på lokalgatorna i området, då busskuddarna behöver ha en viss bredd på körbanan.

Hon berättar vidare att antalet skyltar som ska finnas är hårt reglerat, och den främsta anledningen är att detta stör bilisterna. Enligt henne så gjordes en hastighetsmätning i området runt Bromma kyrka 2013.

– Den mätningen visade att 85 procent av bilisterna kör i 35 kilometer per timme eller lägre. Den visade även att det är relativt låga trafikflöden i området, det är mest de boende själva som kör där, säger Malinda Flodman och fortsätter:

– Man får gärna höra av sig till oss, men upplever man att hastigheten är för hög, är det polisens ansvar att ha tillsyn över den.

Enligt henne gör trafikkontoret kontinuerliga hastighetsmätningar, men man har inte bestämt när nästa mätning ska göras i Bromma kyrka.

Riktlinjer för farthinder

Enligt stadens hemsida så behöver dessa krav uppfyllas för att ett farthinder ska anläggas på gatan:

- Vägen ska vara utsatt för stora trafikmängder

- Trafiken ska hålla högre hastighet än vad som är skyltat

- Trafikens hastighet ska vara högre än vad som passar gatans standard

- Hindrets effekt på hastigheten ska vara större än kostnaden för att anlägga och underhålla det

- För gupp gäller att marken ska vara så pass bra att bilarna inte orsakar vibrationer i byggnader när de kör över gubbet

- Inga bussar ska köra på gator med gupp eftesrom de kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförare

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre