HALKA. Förr var Fjällnästrappan isfri tack vare värmeslingor. Nu behöver Maria Hjelmberg och hennes grannar ta det försiktigt. Foto: Jonny Andersson

Boende i Lilla Alby saknar uppvärmd trappa

Gångtrappan från toppen av Lilla Alby och ner till Sundbybergs centrala delar värms inte längre upp. Konsekvensen är att många inte kommer ut.

  • Publicerad 08:41, 1 feb 2019

Maria Hjelmberg tittar neröver Fjällnästrappen, som är denna dag är rejält sandad.

– Nu går det bra. Förra veckan gick det knappt att gå här, säger hon och visar hur hon med ett fast grepp om ledstången behövde gå ner sidledes.

Maria Hjelmberg kunde förr med stolthet berätta om den uppvärmda trappen ner mot Landsvägen och Sundbybergs centrala delar. I dag ser hon ingen anledning att skryta inför sina vänner och bekanta.

– Gatukontoret kunde gott sätta upp en skylt så att alla vet att trappen inte längre värms upp.

Det är Tekniska kontorets beslut att värmeslingorna inte ska vara i gång. Systemet var i ”stort renoveringsbehov och det krävdes stora investeringar”, enligt Tomas Lindvall, chef för tekniska enheten i Sundbybergs stad.

Projektledaren Jonas Leandersson utvecklar:

– Det har beslutats att befintlig markvärme ska rivas då den är gammal och driftsäkerheten inte går att garantera. Att ersätta den är inte ekonomiskt försvarbart.

Istället läggs energin på att förbättra backen som går under smeknamnet spökbacken. Arbetet pågår och den gångvägen, mellan Humblegatan och Högklintavägen, ska få bättre tillgänglighet. Man ska bland annat anlägga viloplan med sittplatser. Planteringar och belysning ska bytas ut för att öka trygghetskänslan.

Fjällnästrappen ska fortsättningsvis snöröjas på traditionellt sätt med traktorer, skottning, sandning och saltning.

– Den här trappan behövs verkligen för oss här på höjden, säger Maria Hjelmberg. Eftersom det är backar överallt blir det halkigt vart man än går.

Fjällnästrappen

I samråd med bland annat Norrenergi kom tekniska kontoret i höstas fram till att det inte var ekonomiskt försvarbart att renovera värmeslingorna i Fjällnästrappen.

Trappen var även underminerad och i stort behov av renovering, vilket ska göras.

Fjällnästrappen är populärt tillhåll för råttor, nu kanske de fryser om tassarna?

Staden vill ändra 504:ans rutt

Nyheter Önskar förbättra kommunikationen till idrottsanläggningar Sundbybergs stad vill se en ny sträckning av buss 504 för att Ursviksbor ska få det enklare att komma till simhallen och andra idrottsanläggningar på Sundbybergs IP.fredag 19/4 15:30

Hur brukar du fira påsk?

Nyheter Resa till fjällen, gå på äggjakt eller bara ta det lugnt. Svaren blev många när vi frågade folk på stan hur de brukar fira påsk.torsdag 18/4 10:37