Boendeprotest mot fartdårar

Boende på Kryddgården är besvikna på att bilisterna som kör förbi inte håller hastigheten. – Jag blir förbannad, säger Susanna Ström.

  • Publicerad 17:58, 31 okt 2018

På Sandgatan, vid Kryddgårdens äldreboende, är hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. Många av de bilar som passerar håller inte hastigheten, menar några av de boende på Kryddgården.

– De kör inte 30. Det hör jag på motorljudet, säger Susanna Ström.

Susanna Ström menar att högre hastigheter också innebär mer damm och avgaser. Många av de äldre är även oroliga när de ska passera gatan.

– Många kör med rullator och rullstolar. Det är skillnad på 30 och 50. Varför inte köra på Ågatan i stället? Där är det 50, säger hon.

Stig Hallman, som också bor på Kryddgården, håller med om att hastigheterna inte hålls.

– Det ser man. Man har kört bil så mycket själv, säger han.

Susanna Ström berättar att det ofta är firmabilar som inte håller hastigheten. Det är värst under dagtid.

– Särskilt ungdomar gasar på så att det hörs, säger hon.

Susanna Ström har varit i kontakt med kommunen och föreslagit att det ska sättas ett farthinder på vägen. Hon har då fått besked att ett farthinder skulle orsaka för mycket vibrationer. Susanna Ström funderar på om det skulle behövas en lysande skylt för att göra det tydligare vilken hastighet som gäller.

– En blinkande lampa skulle kanske göra folk uppmärksamma, säger hon.

Hans Olsson (S) är ordförande för tekniska nämnden i kommunen, som ansvarar för vägar. Han beklagar situationen. Kommunen har en trafikplan där man ska se över trafiksituationen i hela Enköping och göra nödvändiga förändringar.

– Vi jobbar intensivt med den, säger han.

När bilister inte följer de regler som finns blir det svårare att lösa rent politiskt.

– Det är ju en polisiär fråga om folk inte följer de regler som finns. Man måste ha respekt för andra och respektera trafikreglerna. Det är ett allmänt problem, säger Hans Olsson.

Att sätta ut farthinder tycker dock Hans Olsson är en dålig idé.

– Det funkar inte att ha det överallt, säger han.

Enköpings kommun har en trafikstrategi som ska skapa en tydlig inriktning och visa vilka prioriteringar som behövs för att det fortsatta arbetet med trafikplaneringen ska ligga i linje med kommunens vision och strategiska mål.

År 2000 infördes en lagändring som innebär att samtliga fordonsförare har väjningsplikt gentemot gående. Då togs många övergångställen bort i Enköping och hastighetsdämpande åtgärder infördes i stället. Övergångsställen kan medföra en falsk trygghet och därför ser kommunen sänkta hastigheter där samspel kan ske mellan gående och förare som ett bra sätt att öka trafiksäkerheten.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är resultatet av åtgärder för att minska olycks- och skaderiskerna i trafiken. Bilbälten, hastighetsgränser, fordonsutveckling, bilbesiktning, hjälmar, trafikantutbildning samt trafiksäkrare vägar och gator har varit avgörande faktorer i utvecklingen mot lägre döds- och skadetal i trafiken.
Källa: NE.se

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Skolparks-tåget vandaliserat – "Det är bedrövligt"

Nyheter En del av tåget, i lekparken i Skolparken, förstördes under natten. Någon har tänt eld på loket. – Det är bedrövligt, säger Peter Rönnqvist, driftplanerare på Enköpings kommun.måndag 25/3 16:51

Viktor drömmer om att slå internationellt

Nyheter Viktor Blomdahl är en ung filmfotograf i Enköping. Idag jobbar han för stora musikartister och företag i Sverige, men framtiden drömmer han om att ta klivet utomlands. ”Konsten att skapa något från...måndag 25/3 14:01