Smutstvätt. Marken vid gamla Enköpingstvätten måste saneras. Foto: Erik Hjärtberg

Borrningar stör trafik på Salavägen

Från september till november görs undersökningar inför saneringen av Enköpingstvätten. Det gör att Salavägen delvis kommer att spärras av. – Det blir begränsad framkomlighet vissa tider, säger Ulf Hallberg, utredningsingenjör.

  • Publicerad 16:16, 23 sep 2019

Det blir begränsad framkomlighet.

Området vid den gamla Enköpingstvätten är förstört av kemikalier och ska därför saneras. Från september till november görs undersökningar som ska avgränsa hur stort område som måste saneras. Biltrafiken på Salavägen påverkas. Det blir begränsad framkomlighet vissa tider.

– Men vägen kommer inte att stängas av helt. Man ska också försöka att undvika att göra det när det är som mest trafik, säger Ulf Hallberg, utredningsingenjör på Enköpings kommun.

Mellan 1962 och 2007 användes Enköpingstvätten, vid viadukten i Romberga, flitigt av privatpersoner och företag som var i behov av kemtvätt.

Men verksamheten orsakade stora föroreningar. Under perioden beräknas 50 till 150 ton PCE (perklor­etylen) ha använts i de fyra kemtvättmaskinerna.

PCE har även trängt ner i underliggande jordlager där stora mängder PCE, mellan 2 och 10 ton, finns lagrat i den finkorniga jorden.
Innan Enköpingstvätten gick i konkurs 2007, gick den dåvarande ägaren upp i rök. Tvätten stod därför sedan mer eller mindre orörd i tio år, fram till dess att Enköpings kommun exproprierade tomten.

Helt orörd har lokalen inte stått. Efter en inventering av byggnaden har det konstaterats att det finns asbestfiber i byggnaden, som delvis uppkommit efter skadegörelse orsakade av inkräktare. Därför behöver byggnaden saneras, innan den rivs.

Surströmmingsskiva sågs som svepskäl för stora spritinköp

Nyheter Enköpingsbo köpte 14 liter sprit, 33 liter vin och 396 liter starköl i Tyskland.onsdag 16/10 14:50