Trångt. Varutransporter orskar inte bara trängsel utan står för stora utsläpp av växthusgaser. Här på Krukmakargatan på Södermalm. Foto: Andreas Jennische

Bort med tunga lastbilar från stan – in med båtar och lastcyklar

Båtar, lastcyklar och lastning på natteng. Enligt nästa års budget ska staden lägga mer kraft på att få bukt med trängseln och utsläppen från stora lastbilar inne i stan.

  • Publicerad 11:52, 10 okt 2016

De tunga lastbilstransporterna är ett av de största hindren på stadens väg mot ett fossilbränslefritt Stockholm. Dessutom bidrar varutransporter till trängsel – både på bilvägar, cykelbanor och trottoarer.

LÄS ÄVEN Nytt tänk ska minska lastbilsträngsel

Enligt nästa års budget, som presenteras senare den här veckan, ska staden göra mer för att få bukt med lastbilstransporterna.

– Det är viktigt att vi tar ett steg till. För varje person som flytta in till Stockholm så ökar antalet leveranser, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.

Sedan tidigare pågår ett arbete med att försöka skapa samlastningscentraler strax utanför innerstan, där tunga lastbilar kan släppa sin last för att sedan låta mindre lastbilar köra den sista biten. Det arbetet fortsätter.

Båtar och cyklar

Utöver det ska trafikkontoret utreda om det går att använda alternativa sätt att få in varuleveranser till centrala stan. Till exempel ska trafikkontoret utreda om det går att använda vattnet mer.

– Vi vill undersöka om vi kan utnyttja vattenvägarna för transporter med båt inne i stan, säger Daniel Helldén.

Även cyklar ingår i det alternativa fordonstänket.

– Det optimala vore om vi hade punkter utanför stan där större lastbilar kommer och lastar av och packar om till mindre lastbilar som klarar innerstan och som är fulla. Vi jobbar också vidare med lastcyklar, inte minst när det gäller många av stadens egna transporter, säger Daniel Helldén.

På listan står också ett utökat arbete med så kallade off peak-transporter, då varubilar tillåts köra mellan 22 och 06. Den period då det i dag är förbjudet att lasta och lasta av.

– I de off peak-projekt vi utvecklar kör man med tysta laddhybridlastbilar. Den stora grejen har varit att hitta sätt att lasta av utan att det låter, säger Daniel Helldén.

Mer samarbete

En annan stor utmaning är att få de transportföretagen att samarbeta i högre grad än tidigare, för att komma bort ifrån dagens system där många olika budfirmor kör runt med halvfulla bilar.

Men det finns stora vinster att göra med lastning på andra sätt och under andra tider.

– Men om det är något jag lärt mig av studiebesöken hos logistikföretagen så är det att de sitter i köer under förmiddagarna och inte kommer fram, säger Daniel Helldén.

LÄS ÄVEN

Förslaget: Bort med tunga lastbilar

Lastbilar kan förbjudas på Hornsgatan