Bortglömt rum ska tas i bruk

Bårhuset och rummet för avsked på Ekbacken har stått övergivet i tio år. Nu har rummet för avsked inretts om och ska användas. Men bårhuset finns det ännu inga planer för.

  • Publicerad 01:15, 9 okt 2015

”Nu ska det
utredas vad man kan göra med kylarna och vad lokalen kan användas till istället.”

Vi i Sundbyberg har tidigare skrivit om bårhuset och anhörigrummet som finns i källaren på Ekbackens äldrecentrum. Ett bårhus med 28 bårar anlades för tio år sedan och har sedan dess stått helt oanvänt.

Detsamma har gällt för rummet för avsked som ligger intill bårhuset.

Nu har åtminstone ett av rummen tagits i bruk.

Josefin Malmqvist (M), ledamot i äldrenämnden lämnade under våren in en motion där hon ifrågasatte faktumet att de två lokalerna stod tomma utan att nyttjas. Hon tyckte antingen att bårhuset skulle tas i bruk, eller om behovet inte fanns, skulle utrustningen säljas och lokalerna användas till något annat.

Men sedan dess har det hänt något i åtminstone den ena av lokalerna.

Humana, som är en av tre aktörer på Ekbacken, ansökte om stimulanspengar från kommunen för att få göra om rummet för avsked till ett stimulirum för dementa. Och sedan dess har det gått snabbt. I veckan kommer rummet att invigas.

– Från kommunens sida har man visat intresse. Det är kul att det har kunnat gå så snabbt. Lokalen har ju funnits här hela tiden, så det är bra att den kan komma till glädje för de äldre, tycker Linnéa Sanfridson, biträdande verksamhetschef på Humana Ekbacken.

Sedan Vi i Sundbyberg senaste besökte rummet har mycket hänt. När rummet ställdes i ordning för tio år sedan möblerades det och anpassades för att skapa en lugn plats för de som förlorat en anhörig. Men under årens lopp har möblerna försvunnit och rummet har stått dammigt och skräpigt under flera år.

Nu har väggarna tapetserats med fotomotiv av skog och en liten fontän, en barbänk och fotbad har ställts i ordning. Tanken är inspirerad från LSS-verksamheter för personer med funktionsnedsättning där stimulirum är vanligt förekommande inslag.

– Alla tre verksamheter ska kunna använda det här rummet. De dementa ska kunna komma hit och bara njuta av lite lugn och ro några få personer åt gången, berättar Mitra Bejanpour, verksamhetschef.

Josefin Malmqvist som har drivit frågan politiskt är glad över utvecklingen.

– Det är kul att det äntligen har hänt något och blivit lite fart.

Men frågan om bårhuset framtid kvarstår. Bredvid det nya stimulirummet står den lokalen tom.

– Från äldrenämndens sida har vi nu skickat frågan på återremiss. Så nu ska det utredas vad man kan göra med kylarna och vad lokalen kan användas till istället, säger Josefin Malmqvist.

Samtidigt råder det brist på lokaler, och från Humanas håll har de vissa idéer, om en möjlighet skulle öppna sig.

– Nu är vi ju flera aktörer här i huset som kan ha användning för lokalen. Den har inga fönster, men visst, vi har lite idéer ifall en möjlighet skulle öppna sig, säger Linnéa Sanfridson.

MER Lokalerna på Ekbacken

Ett bårhus och ett rum för avsked färdigställdes 2004–2005 i källaren på Ekbackens äldrecentrum.

Någon entreprenör visade aldrig intresse att bedriva verksamhet i lokalerna anläggningen togs aldrig i bruk. De två första åren stod kylarna påslagna. Lokalerna har stått tomma de senaste tio åren.

Humana, en av aktörerna på Ekbacken, har fått stimulanspengar för att inreda om rummet för avsked till ett stimulirum som nu kommer att invigas.

Bårhusets framtid är fortfarande oklar.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Sadelmakaren årets byggnad i Sundbyberg

Nyheter Bäst av fem nominerade bidrag Nu står det klart vilken byggnad som blir "Årets byggnad" i Sundbyberg. De friliggande enbostadshusen i ljust tegel kallat Sadelmakaren 2–7 knep flest av sundbybergarnas röster.fredag 24/5 11:28

Jan Eriksson föreslås som stadsdirektör

Nyheter "Vi är mycket nöjda med det Jan har åstadkommit som tillförordnad stadsdirektör" Efter några månaders som tillförordnad stadsdirektör föreslås Jan Eriksson som stadsdirektör i Sundbybergs stad. Beslut fattas på nästa KS-sammanträde den 3 juni.fredag 24/5 10:48

Svaret på gåsdöden fortsätter att dröja

Nyheter Proverna har inte kunnat skickas på analys Svaret på vad som orsakade flera kanadagäss död i Lötsjön dröjer. SVA undersöker nu om man kan utveckla sina labb för att göra en toxinanalys.torsdag 23/5 13:12
Stockholm Direkt