Bostäder tas över av Förvaltaren

Förvaltaren byter till sig två fastigheter i centrala Sundbyberg från Wåhlins, som vill bygga 170 lägenheter i Hallonbergen.

  • Publicerad 15:24, 19 sep 2018

Wåhlins fastigheter vill bygga 170 hyresrätter på Rissneleden i Hallonbergen. För detta ska de byta till sig allmännyttiga bostadsbolaget Förvaltarens obebyggda mark mellan kvarteret Kartan och kvarteret Vandraren.

Förvaltaren ska ta över 39 lägenheter i centrala Sundbyberg som i dag tillhör Wåhlins.

Våren 2015 begärde Förvaltaren ett ställningstagande av kommunfullmäktige inför en sådan bytesaffär.

De kommande lägenheterna i Hallonbergen ska förtäta stadsdelen och bidra med modern arkitektur. "De tillskapade lägenheterna bidrar också till en möjlig utveckling av Hallonbergens centrum", skrev Förvaltaren.

Området kallas för Hallonporten och en detaljplan för denna del vann laga kraft i juni 2016. Nu har två fastigheter fått namnen Målburen 1 och Motionären 1.

Byggstart för hyresrätterna blir troligen inom något år.

– Vi har väntat in detaljplanen för att kunna slutföra affären. Nu känns det riktigt bra att kunna hälsa två nya fastigheter och 39 nya hyresgäster välkomna till Förvaltaren, säger Therese Lundborg, ansvarig för fastighetsutveckling hos Förvaltaren, i ett pressmeddelande.

Rissneleden kommer att omvandlas för att få ett "mer stadsmässigt uttryck", bland annat kommer tunneln under vägen att byggas bort.

Hyreshusen i centrala Sundbyberg, två fastigheter som ligger intill varandra på Tulegatan respektive Fredsgatan, hade inget renoveringsbehov 2015. Ena huset var nybyggt och det andra hade just haft nyinflyttning efter renovering.

"Det innebär att drift och underhåll under de närmaste 10–15 åren kommer att ligga på en låg nivå. De båda fastigheterna har värdeår i just det segment som Förvaltaren nästan helt saknar", skrev Förvaltaren.

Kommunfullmäktige sa ja till bytesaffären i maj 2015. I morgon torsdag ska bytet verkställas.

De 170 lägenheterna på Rissneleden är en del i ett större stadsutvecklingsprojekt i Hallonbergen, som initierades av ett tidigare S-lett styre. På måndag ska kommunfullmäktige ta ställning till en detaljplan för bland annat 770 bostäder intill stadshuset.

Nätverk kritiskt till planen för stationsområdet

Nyheter Risk att byggnaderna bildar en mur som hindrar solljuset För lite ljus till följd av för höga hus, är grundkritiken mot detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna som nätverket "Trivsam stadskärna" nu presenterar. Nätverket liknar stationshuset vid en...fredag 11/10 14:11

Sundbyberg får sin första muralmålning

Nyheter Gatukonstnären "Rio" har hämtat inspiration från Sydamerika Sundbybergs senaste konstverk är 250 kvadratmeter och blir som mest praktfullt från korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan. Gatukonstnären Julia Rio ligger bakom Sundbybergs första muralmålning,torsdag 10/10 13:59
Stockholm Direkt