Vill lyfta områdena. Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen sedan två år tillbaka, vill få bort Fittja, Alby och Hallunda-Norsborg från polisens lista över särskilt utsatta områden. Men även andra miljonprogramsområden ska få ett lyft. Foto: Claudio Britos

Bostadsbolag ska störa brott med renoveringar

Knarkaffärer på lekplatser, gäng som gör trapphus till sina och boende som tvingas gå genom haschrök. Nu tar Botkyrkabyggen upp kampen mot kriminaliteten i områdena. Hur? Med utegym, kvinnor och samarbete med polisen.

  • Publicerad 09:28, 21 nov 2018

Botkyrkas innergårdar är ett av de viktigaste slagfälten när bostadsbolaget ska störa ut kriminaliteten och öka tryggheten i områdena.

– Droghandeln är det problem som påverkar områdena mest. Vi som bostadsbolag kan ju inte gripa och lagföra folk, men vi kan förebygga och störa bort kriminaliteten med bättre belysning och fysisk planering som får våra boende att känna sig trygga och gör att de vill vara ute, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Hon står på en gård i Storvreten. Här, i Fittja, Alby, Norsborg och Tuna ska bostadsbolaget lägga 70 miljoner kronor på att rusta upp utemiljöer till 2020. Hälften har de fått från Boverket, hälften satsar de själva.

Sprudlande mötesplats

I Fittja, där den största satsningen görs, ska det grå parkeringsdäcket ovanpå Fittja Ungdomens hus förvandlas till en ny sprudlande mötesplats i området med skatepark, multisportplats, utegym, stadsodling och blomrabatter.

I Storvreten får fyra gårdar nya utegym och i Norsborg och Alby byggs bland annat nya mötesplatser på innergårdarna.

– Vi ska också prata med hyresgästerna om vad de vill ha, säger Chris Österlund.

Nya utegym. Flera nya utegym planeras i upprustningarna av utemiljöerna. Fyra gårdar i Storvreten ska få utegym för att få fler människor i rörelse både på dag- och kvällstid. Foto: Arkivbild

Kvinnor känner sig mer otrygga än män i bostadsområdena.Samtidigt kan närvaron av tjejer och kvinnor ute öka känslan av trygghet. Botkyrkabyggen har anställt kvinnor från området för att städa trapphus och hålla gårdar fina. Nu kan kvinnliga företagare eller verksamheter ges första tjing på lokaler.

– På platser där kvinnor känner sig trygga känner alla, även barn och män, sig trygga. Vi skulle vilja hyra ut lokaler till kvinnor som driver verksamheter eller verksamheter som riktar sig till kvinnor, säger Chris Österlund, som understryker att idén är i ett tidigt skede.

Störa bort droghandel

Men droghandeln finns också i trapphus och portar. Varje vecka träffar bostadsbolaget polis och kommunen för att få koll på vilka områden som har problem.

– Vi kan bestämma att tidigarelägga vår renovering i ett område där vi har problem med kriminalitet. Bara genom att vi och byggföretag är där och tar plats så stör vi bort den och stöttar hyresgäster så att de inte blir ensamma mot dem. Så var det på Krögarvägen i Fittja, säger Chris Österlund.

De här problemen har ju pågått länge. Varför kommer er satsning på att bryta kriminaliteten nu?

– Vi har jobbat mycket under lång tid. Men nu när det är allt mer uppmärksamhet kring miljonprogrammens skick och kriminaliteten här så har vi insett att vi måste samverka med andra.

Vad kostar kriminaliteten er?

– Att områdena är klassade som utsatta kostar kanske mer än kriminaliteten. Hela bostadsområden tappar ju i värde. Om vi kan få bort den stämpeln kommer fler företag vilja investera här. Det skapar investeringsmöjligheter, arbetstillfällen och att folk vill bo kvar även när de gör karriär.

Många boende har sett problemen i många år. Hur får ni dem att tro på det här?

– Arbetet pågår just för fullt, men allt syns inte. Vi ska få bort vår stämpel som särskilt utsatt område, det har man lyckats med i områden i Göteborg. Det visar att det går.

Ökar tryggheten. Tryggheten i området ökar med fler kvinnor ute, menar Botkyrkabyggen. Jobbsatsningen på lokalt anställda kvinnor som städar gårdar och trapphus är en del i det. Foto: Sara Ringström

Det här rustas upp

Pengarna från Boverket kunde sökas för miljonprogramsområden. Satsningarna ska vara färdigställda två år från det att ansökan beviljats. Upprustningarna görs parallellt i områdena.

Alby

Lagman Lekares väg 1-55.

Nya grönområden och vegetation, blomrabatter, röjning av buskage, asfaltering av gång- och cykelvägar, upprustade lekplatser och nya mötesplatser på outnyttjade ytor för att öka gemenskapen.

Eriksbergsåsen

Nya grillplatser, en oanvänd asfaltsyta ska bli odlingsyta med sittplatser, röjning av träd och buskar och nya staket och bänkar.

Fittja

Parkeringsdäcket ovanpå Ungdomens hus och framför Värdshusvägen. Fokus ligger på att få fler tjejer och kvinnor att vilja vistas ute.

Nytt utegym, skejtpark och schackbräde, stadsodling, bättre belysning och nya gångstråk, multisportarena på en gammal tennisplan.

Norsborg

Lokes Väg 2-16 och Hundhamravägen 1-7. Kostnad: 5 miljoner kr.

Byte av lekutrustning, upprustning av av bänkar och sittplatser, bättre belysning, konst, ny vegetation och blommor.

Storvreten

Passvägen 2-32, 33-49, Hålvägen 1-31, 4-26, Branta Backen 2-6 och Stenvägen 1-17.

Jämställd konst av boende och lokala aktörer, nya planteringar. En fotbollsplan görs till multisportplan. Fyra nya utegym, bättre belysning installeras.

Tuna

Lekplats för små barn, nya grillplatser med vindskydd, fler och tillgänglighetsanpassade sittplatser, ny LED-belysning och en kryddgård anläggs.