Experter. Hyresgästföreningens ordförande i Stockholm, ett före detta stadsbyggnadsborgarråd och en mäklare tycker att det behövs en ny bostadspolitik. Foto: Pressbilder

Bostadsexperternas råd till politikerna

Bostadsfrågan är högaktuell efter höstens val. Men med ett nytt styre i stadshuset och en regering som ännu inte är på plats är det få som vet vad som kommer att hända. Så här säger experterna om läget – och vad det tycker måste ske framöver.

  • Publicerad 06:55, 14 nov 2018

Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert Foto: Pressbild

Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert och tidigare stadsbyggnadsborgarråd (M, 2006-2008)

Vad anser du är den viktigaste åtgärden på kort sikt för att lösa bostadsbristen i Stockholm?

– Fortsätta planera för fler bostäder i attraktiva lägen. Den snabbaste åtgärden med nuvarande regelverk är att se till att stadsbyggnadskontoret får resurser att i rask tack beta av den långa plankö som har bildats.

Högsäsong för bostadsbedrägerier

Om du själv fick bestämma, vad hade du satt upp för mål för Stockholms bostadspolitik den här mandatperioden?

– Att fortsätta bygga den så kallade ”Promenadstaden” som innebär en attraktiv blandstad som hänger samman. Bostäder behövs men även arbetsplatser och service. Den senare tiden har de höga bostadsmålen gjort att staden prioriterat ned behoven av kontor och andra verksamheter som är viktiga för att vi skall kunna bygga en attraktiv stad.

Finns det anledning att revidera bostadsmålet på 140 000 bostäder till 2030?

– Ja. Det är ofta problematiskt med kvantitativa mål om de inte också kombineras med kvalitativa mål. Om vi bygger 140 000 bostäder varav hälften är sådana som ligger på fel platser och om de dessutom inte kombineras med andra verksamheter som närservice och andra urbana verksamheter. De ekonomiska aspekterna spelar också in. Vi människor måste ha råd att efterfråga det som byggs. Därför bör ett mål på 140 000 bostäder ständigt utvärderas och ibland revideras.

Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm Foto: Pressbild

Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm

Vad anser du är den viktigaste åtgärden på kort sikt för att lösa bostadsbristen i Stockholm?

– Jag tycker att kommunerna borde ta sitt bostadsförsörjningsansvar och göra en inventering av vad det behövs för bostadstyper av kommunerna. Det är befogat i Sverige, oavsett vilken politisk färg, regering eller styre staden har. Man borde göra som lagen föreskriver helt enkelt.

Bopriserna fortsatt upp i Stockholm

Om du själv fick bestämma, vad hade du satt upp för mål för Stockholms bostadspolitik den här mandatperioden?

– Att skapa möjligheter utefter behoven. Det vill säga att bygga bostäder för den vanlige gemene man som har en inkomst och att denne ska kunna flytta in i en lägenhet med rimlig hyra. Som det har byggts är det omöjligt om man ens är två med inkomst att kunna flytta in. Hyrorna är inte rimliga. Så jag skulle återigen titta på behovet.

Finns det anledning att revidera bostadsmålet på 140 000 bostäder till 2030? I sådant fall varför eller varför inte?

-- Det finns uppgifter som visar att man behöver bygga över 20 000 nya bostäder per år i Stockholms län. Det innebär närmare 250 000 nya bostäder till 2030. Som det ser ut idag finns varken bostäder eller infrastruktur att hantera de invånare som dagligen flyttar till Stockholms län. Så det borde man ta tag i och hantera, oavsett regering eller politisk färg i Stadshuset. Det viktiga är att staden och regionen har en politik som kan bygga bort bostadsbristen. Det behövs en aktiv markpolitik och att allmännyttan används på bästa sätt.

Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms handelskammare. Foto: Maria Agrell

Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare

Vad anser du är den viktigaste åtgärden på kort sikt för att lösa bostadsbristen i Stockholm?

– Det i särklass viktigaste är att den regering som tillträder omgående tar initiativ till partiöverskridande samtal för att få till en bred överenskommelse som i praktiken innefattar hela bostadspolitiken.

M-toppen vill bygga nytt i gammal stil

Om du själv fick bestämma, vad hade du satt upp för mål för Stockholms bostadspolitik den här mandatperioden?

– Det är helt avgörande att vi under kommande mandatperiod tar steg i rätt riktning för att få till en mer välmående bostadsmarknad. Min vision och målbild är att man om några år inte längre ska behöva prata om en insider-outsider-problematik på Stockholms bostadsmarknad, att det ska vara enkelt att byta bostad efter de behov man har och att alla som befinner sig tillfälligt i Stockholm för att arbeta eller studera ska kunna få in en stadig fot.

Finns det anledning att revidera bostadsmålet på 140 000 bostäder till 2030? I sådant fall varför eller varför inte?

– Det finns ingen anledning att revidera dessa i nuläget. Men även om kommunen kan, och måste, arbeta hårt för att försöka få till en hög och jämn byggtakt, så är det den nationella bostadspolitiken som sätter ramarna. Därför efterfrågar vi reformer som tar sikte på allt från byggande och finansiering av bostäder – till hur man skapar ökad rörlighet i det hyrda och ägda bostadsbeståndet och stöttar resurssvaga hushåll.