KRIS. Krisledningsnämnden har aktiverats i Botkyrka. Man har redan hunnit fatta flera beslut. Foto: Albin Tingstedt

Botkyrka aktiverar särskild krisnämnd

Botkyrka kommun har aktiverat sin krisledningsnämnd för att snabbare kunna fatta beslut under coronakrisen. "Allt som inte är akut eller relaterat till corona pausas", säger nämndens ordförande Ebba Östlin (S).

  • Publicerad 11:59, 31 mar 2020

Vid extraordinära händelser har kommunen möjlighet att aktivera krisledningsnämnden, som innebär att beslutsordningen i kommunen ändras. Om behovet skulle uppstå, kan krisledningsnämnden också ta över delar av eller hela verksamheten tillfälligt, beroende på krisens omfattning.

– Krisledningsnämnden kan ta över beslut som egentligen ligger på en ordinarie nämnd. Det möjliggör en snabbare beslutsordning. En ytterligare fördel är att det här är en liten nämnd bestående av tre ledamöter från både majoriteten och oppositionen. Det är mer demokratiskt än ett ordförandebeslut, säger Ebba Östlin (S), krisledningsnämndens ordförande.

Flyttar personal

Krisledningsnämnden har redan beslutat en rad saker. Bland annat får kommunen nu lov att stuva runt på resurser mellan olika förvaltningar. Det kan innebära personal, lokaler och andra resurser.

– Krisledningsnämnden har mandat att stuva om och använda kommunens hela palett för att lösa uppgifterna vi står inför, förklarar Ebba Östlin.

Letar platser för coronavård

De har också fattat beslut om sommarjobben i Botkyrka kommun. Tidigare var tanken att ungdomarna bland annat skulle jobba inom vård- och omsorg. Det kommer troligtvis inte bli av och i stället måste kommunen hitta nya arbetsplatser.

Ett annat beslut som krisledningsnämnden ser över är möjligheten för särskilda vårdplatser för coronasmittade i kommunen.

– Regionen har ställt om hela vårdkedjan, och allt som inte är akut eller relaterat till corona pausas. Den enorma belastning på sjukhusen gör att alla kommuner måste granska i vilken utsträckning kommunens personal kan vårda coronasmittade fram till dess att drabbade blir sjuka till en nivå som kräver sjukhusvård. Sen får sjukhusen ta över, säger Ebba Östlin.

Detta gör krisledningsnämnden:

Verkar för samordning och prioritering av resurser.

Samverkar med externa aktörer.

Fattar beslut av övergripande och strategisk karaktär.

Fattar beslut snabbt jämfört med ordinarie beslutsgång.

Visa merVisa mindre

KRISLEDNINGSNÄMNDEN. Kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin (S), och också ordförande i krisledningsnämnden. Foto: Pressbild