BRISTER. Malmsjö skola har haft problem länge. 20017 larmade fyra fackförbund gemensamt om allvarliga brister i arbetsmiljön på skolan. Foto: Sara Ringström

Botkyrka får böta för brister på skola

Efter många år av kritik från Skolinspektionen över brister på Malmsjö skola krävs nu kommunen på höga böter. Fixar kommunen inte problemen fördubblas summan.

  • Publicerad 16:11, 4 sep 2019

I flera år har skolan fått tung kritik från Skolinspektionen för brister i bland annat undervisningen, tryggheten och studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Senast 2018 krävde Skolinspektionen att bristerna skulle avhjälpas och gav kommunen fram till januari 2019 att fixa det.

Men enligt inspektionen har bara några få förbättringar gjorts och flera nya brister har uppstått. Nu krävs kommunen på 800 000 kronor i vite.

Om inte bristerna är åtgärdade i slutet på januari 2020 så kommer vitet stiga till sammanlagt 1,6 miljoner kronor.

Bristerna handlar bland annat om att elever saknar särskilt stöd, att det är otryggt och förekommer grovt språk bland elever och att det saknades betygsanalyser.

Malmsjö skola i kris – fack och föräldrar larmar