Tog priset. Botkyrka kommun fick ta emot Kvinnofridspriset från Operation Kvinnofrid i fredags. Foto: Don-Pauli Wigardt

Botkyrka får pris för antivåldsarbete

Det grova våldet har minskat och barn och unga har blivit tryggare. Botkyrka kommuns våldsförebyggande arbete har gett resultat enligt Operation Kvinnofrid som nu delar ut sitt kvinnofridspris till kommunen.

  • Publicerad 13:17, 26 nov 2018

Operation Kvinnofrid, som uppmärksammar lyckade insatser inom arbete mot våld i nära relationer delade ut priset för tredje gången i fredags. I år får Botkyrka kommun utmärkelsen för sitt antivåldsarbete där flera aktörer, som polis, skola, socialtjänst och räddningstjänst, samarbetar för att förebygga våld hos barn och ungdomar.

– Årets pristagare har på ett föredömligt sätt bevisat att när en hel kommun går samman och samverkar mot en gemensam vision kan verklig förändring komma till stånd. Resultatet är fler barn och unga som får växa upp i en tryggare miljö utan våld, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för OperationKvinnofrid och landshövding i Stockholms län i ett pressmeddelande.

Antivåld i skolan

Till exempel jobbar Botkyrka som första kommun i landet med Mentors in Violence Prevention (MVP), ett program där åttondeklassare på skolor utbildas i antivåld och att bli förebilder för yngre elever. I programmet samarbetar de med lärare, polis, räddningstjänst och socialtjänst. Med yngre elever jobbar man med en metod som heter Tåget, där elever, föräldrar och skolpersonal utbildas i hur man förebygger våld.

– Jag är stolt och hedrad. Det här är inte en fråga som en myndighet eller aktör kan lösa på egen hand. I Botkyrka har vi lyckats hitta flera nycklar till framgång för att nå resultat. Den främsta nyckeln är nog att vi har arbetat tillsammans med de andra aktörerna från början, säger Robin Glad, biträdande sektionschef på sektionen för förebyggande arbete, i ett pressmeddelande.

Öppnar center mot våld

Kommunen håller just nu på att trappa upp sitt arbete mot våld med ett våldspreventivt center i Tumba där polis och socialtjänst ska sitta tillsammans för att jobba effektivare mot våld och kriminalitet.

Här har eleverna antivåld på schemat

Så ska Botkyrka bryta de kriminellas makt

Miljonsatsning på våldspreventivt center i budgeten

V-kritik mot budgeten: Soc hotat av nedskärningar


 

Samarbete. Flera aktörer samarbetar i antivåldsarbetet, bland annat polis, skola, räddningstjänst och socialtjänst. Foto: Don-Pauli Wigardt

Operation Kvinnofrids motivering:

Operation Kvinnofrid är en plattform samordnad av Länsstyrelsen som uppmärksammar särskilt goda insatser inom området våld i nära relationer, med förhoppning att inspirera andra verksamheter till utvecklingsarbete inom våldsområdet.

”Med utgångspunkt i att våld är en gemensam fråga för hela samhället har denna verksamhet, genom nära samverkan mellan framförallt socialtjänst, polis, räddningstjänst och skola, lyckats få till stånd ett sammanhållet och långsiktigt våldsförebyggande arbete i hela kommunen.

Genom att implementera det våldsförebyggande arbetet i ordinarie verksamhet och tidigt involvera berörd personal samt barn och unga i förändringsprocessen har arbetet gett resultat.

Kommunen har bevisat att när flera aktörer går samman och samverkar mot en gemensam vision kan verklig förändring komma till stånd. En förändring som bidragit till att skapa en tryggare miljö inom flera arenor i barn och ungas liv.”

Visa merVisa mindre