SPRÅKTEST. Botkyrka inför språktest för anställda. Foto: Kzenon

Botkyrka inför språktest för anställda

Botkyrka kommun ska införa ett språktest för anställda inom utbildning och omsorg. "Du ska vara säker på att personer som du och dina anhöriga möter i omsorgen kan förstå dig", säger Tuva Lund (S).

  • Publicerad 12:41, 17 mar 2020

– Det handlar om rätten till en trygg omsorg med god kvalitet. Du ska vara säker på att personer som du och dina anhöriga möter i omsorgen ska kunna förstå dig och själva kunna göra sig förstådda, säger Tuva Lund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Utbildningen riktar sig snarare till förskolan.

– I det här skedet riktar vi bara in oss på förskolan. Där har vi sett utmaningar och skillnader mellan kommundelarna. Vi ser att skolresultatet har påverkats negativt bland de som inte har fått bra förutsättningar för språkutveckling i förskolan, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

Befintlig personal testas

Det är främst de som söker nyanställning som kommer att omfattas av beslutet. Men även de som redan har en fast anställning. Just nu håller kommunen på att kartlägga vilka i personalstyrkan som kan svenska tillräckligt väl.

Språktestet innebär ett redan framtaget arbetsprov som behandlar läsförståelse, där man ska läsa något och sedan svara på frågor kring det man har läst; skriftlig förmåga, där man ombeds göra egna beskrivningar skriftligt; samt den muntliga förmågan. Testet bedöms sedan av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Erbjuds utbildning

Om de kommer fram till att en redan anställd inte har tillräckliga kunskaper i svenska, kommer kommunen att erbjuda en språkutbildning. För de som istället söker en anställning blir kraven högre.

– Vid nyanställningar har vi en tröskel där vi inte anställer personer som inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket. För att kunna genomföra sitt arbete behöver man ha språket på plats, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Är det här diskriminerande?

– Det är viktigt att poängtera att dialekt eller brytning inte har någon betydelse. I en interkulturell kommun som Botkyrka ser vi det snarare som en fördel om man behärskar fler språk, men vi behöver också säkerställa att alla kan svenska i grunden, säger Tuva Lund.

De nya direktiven börjar gälla från och med den 1 juli i år.