Valfrihet. Botkyrka öppnar för privat hemtjänst. Foto: Botkyrka kommun

Botkyrka öppnar för privat hemtjänst

Botkyrka kommun har i dag en helt kommunal hemtjänst. Men nu öppnar man upp för privata företag, efter en överenskommelse inom mittenmajoriteten.

  • Publicerad 17:11, 9 mar 2020

– Vår ingång var tydlig från början: Omställningen ska ske på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Alla utförare ska ge hemtjänst med samma kvalitet och det ska vara lätt att göra ett val. Utifrån de här premisserna har vi tagit fram en unik modell för ökad valmöjlighet som passar Botkyrka, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, i ett uttalande.

I dagsläget sker all hemtjänst i kommunen under kommunal flagg. Men i och med en ny upphandling, kommer antalet privata hemtjänstaktörer att öka under några års tid. På sikt ska hälften av all hemtjänst utföras av kommunen, medan den andra halvan utförs av de privata aktörerna.

Medborgarna som har beviljats hemtjänst får välja mellan fem olika hemtjänster, däribland kommunens egen.

– Medborgarnas möjligheter att välja utförare av hemtjänst kan liknas vid valet till skola eller vårdcentral. Medborgare får önskat val i mån av utrymme hos utförarna. Man kan alltid ställa sig i kö hos önskad utförare. Det här handlar om en ökad valmöjlighet, inte valfrihet, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun, i ett uttalande.

I höst kommer medborgarna att få välja sin hemtjänst. Först i januari 2021 kommer samtliga av de max åtta privata utförarna vara igång i Botkyrka.

Oppositionspartiet Moderaterna är positiva, men hade helst sett att valfriheten sträckte sig längre.

Om man implementerade lagen om valfrihet i sin helhet hade vi kunnat få fler företag att välja mellan, kanske personalkooperativ och andra mindre företag. Men vi är positiva till att det nu kommer att bli möjligt att välja och välja bort, säger Kia Hjelte (M), andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Politiker. Tuva Lund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande. Foto: Botkyrka kommun