Botkyrka sparar 48 miljoner på förskolor och skolor

48,5 miljoner kronor sparas in på kommunens förskolor och skolor nästa år. Vi listar besparingarna.

  • Publicerad 13:52, 14 dec 2017

Till 2018 har alla kommunens nämnder fått ett krav på sig att spara in två procent av sin totala budget. För utbildningsnämnden innebär det att 48, 5 miljoner kronor ska sparas.

4 miljoner – Ingen förskola för nyanlända barn

Nyanlända barn under tre år får inte plats i förskola. De hänvisas till öppna förskolan.

5,5 miljoner – Sänkt förskolepeng

Förskolepengen sänks med 0,9 procent. Större barngrupper kan bli följder av besparingen, enligt förvaltningen.

3 miljoner – Flytt och ihopslagning av förskolor

Flytt, ihopslagning eller omorganisering av förskoleenheter.

3,3 miljoner – Inga modersmålspedagoger i förskolan

Tidigare har modersmålspedagoger åkt ut till förskolorna för att träffa barn med behov av modersmålsträning. Detta dras in.

LÄS ÄVEN:

Botkyrka slopar modersmålsträning i förskolan – väcker protester

5 miljoner – Ändring av modersmål i grundskolan

Modersmål erbjuds om det finns minst fem elever med språket på en skola, inte individuellt. Förvaltningen ska utreda möjligheterna till distansundervisning.

2 miljoner – Introundervisning för nyanlända elever läggs ner

Nyanlända elever slussas ut direkt till skolor efter hälsosamtal. En följd kan bli att det ökar trycket på skolorna, enligt förvaltningen.

2 miljoner – Sänkt elevpeng för gymnasierna

Elevpengen sänks med en procent för gymnasieskolorna. Följderna kan bli minskad lärartäthet, större klasser, stora begränsningar i inköp och labb-timmar samt mindre kompetensutveckling för personal.

3 miljoner – Ingen gymnasieplats till ensamkommande över 18

Tidigare har kommunen erbjudit plats till ensamkommande och papperslösa upp till 20 år. Från och med nu erbjuds plats bara för dem upp till 18 år.

2 miljoner – Två förstelärartjänster till fritidshem dras in

Två av fyra förstelärare för fritidshem försvinner. Möjligheter att kompensera för den låga behörigheten de olikheter i kvalitet som finns i kommunens fritidshem minskar avsevärt med besparingen, enligt förvaltningen.

5 miljoner – Minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland personalen är hög idag. Nämnden ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland personal i förskola och grundskola.

3 miljoner – Funktionskostnader och kvalitetsstöd

Idag har utbildningsförvaltningen dålig koll på sina IT-kostnader, hur många digitala enheter som paddor och datorer som man faktiskt har. Det finns en misstanke om att man betalar för fler än man har. Man ska också köpa in färre digitala verktyg, vilket innebär att digitaliseringstakten minskar i förskolor och skolor.

Botkyrkas utbildningsnämnd ska spara 48,5 miljoner kronor i budget 2018. Foto: Marianne Lundgren

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.