IMMUNITET. Botkyrka testar vårdpersonal om de bär på coronaviruset. Foto: Albin Tingstedt

Botkyrka testar vårdpersonal för corona

Genom att testa personalen på kommunens vård- och omsorgsboenden hoppas kommunen skapa sig en tydligare bild av vilka som bär på coronaviruset, och vilka som har utvecklat immunitet mot det.

  • Publicerad 10:19, 4 maj 2020

Förra veckan började Botkyrka kommun att testa vårdpersonal om de bär på coronaviruset. Genom så kallade antikroppstester ska man identifiera personal som inte uppvisar några symptom, men ändå visar tecken på pågående infektion.

Testerna visar också om personal tidigare haft coronaviruset och därför bildat antikroppar.

– Med testerna kan vi få en bild av hur smittspridningen ser ut på våra vård- och omsorgsboenden. Utifrån den bilden kan vi sätta in ytterligare åtgärder, säger Christine Vojnovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Testet görs genom blodprov som tas genom ett stick i fingret och utförs av kommunens sjuksköterskor. Testsvar visar sig inom 15 minuter och visar antingen om man är smittad, om man varit smittad eller om man inte varit smittad.

Om personal i tjänst testas positivt, skickas de hem omedelbart.

Två alternativ

Antikroppstestet är ett av två alternativ som kommunen kan ta till för att testa vårdpersonalen. Det andra är självtester från Region Stockholm. Personal som har testats positivt i antikroppstestet får sedan göra självtestet från regionen för att avgöra om de har en pågående smitta eller om det är okej att gå tillbaka till jobbet.

I ett första skede är det endast personal på kommunens vård- och omsorgsboende som testas.

– Det är på vård- och omsorgsboende som vi har många i riskgruppen, och där har vi tyvärr också boende som är smittade. Därför börjar vi där. Med testerna vill vi också skapa en ökad trygghet hos vår personal som gör ett fantastiskt arbete i det här, säger Petra Oxonius, i ett uttalande.