TRYGGA. Victoria Abdul-Ahad och hennes barnbarn Hilin Yousif har både bott i Fittja i över tjugo år. Ingen av dem känner sig otrygga. Foto: Claudio Britos

Botkyrka toppar i länets otrygghetslista

Många Botkyrkabor känner sig otrygga i sina bostadsområden, enligt en ny undersökning. Särskilt kvinnor är oroliga för att utsättas för brott.

  • Publicerad 15:39, 6 dec 2019

Många Botkyrkabor känner sig rädda och otrygga när de är i sitt eget bostadsområde, på gator och torg eller när de promenerar eller joggar i naturen. Det slår Länsstyrelsen fast i en ny undersökning.

Medborgarundersökningen, som Länsstyrelsen genomför vartannat år, visar att 31 procent av Botkyrkas befolkning känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde på dagtid. 62 procent gör det på kvällar och nätter, och lika många gör det när de är på allmänna gator och torg.

Men trots att Botkyrka hör till de kommuner i länet som ligger högt avseende otrygghet, är bilden mer komplex, menar Gunhild Graseman som är analytiker på Länsstyrelsen. Att så många upplever otrygghet i Botkyrka speglar framförallt de som bor här, snarare än att platsen är farlig.

– Otryggheten är generellt större i kommuner med relativt många personer som bor i flerbostadshus, stor andel unga och personer med utländsk bakgrund. Bor det många äldre män i villaområden i kommunen så får man lägre trygghetssiffror, eftersom de känner sig mindre otrygga, säger Gunhild Graseman. 

Utöver bostad, ålder och bakgrund går en av de stora skiljelinjerna mellan otrygghet och trygghet vid kön. Över häften av kvinnorna i länet känner sig rädda och otrygga i sin bostadsområden på kvällstid, jämfört med 37 procent av männen.

Siffrorna är inte nedbrutna på kön, ålder, boendeform och bakgrund för varje kommun eftersom det skulle göra resultaten mer osäkra då svarsunderlaget är mindre. Men enligt Gunhild Graseman kan de mönster som ses på länsnivå även appliceras på kommunnivå.

Hilin Yousif som har bott i Fittja i 20 år känner sig själv inte rädd här. Men hon är försiktig, säger hon.

– Problem finns överallt, på alla platser i alla länder, men om du håller dig från de dåliga människorna så kommer problemen inte till dig. Om jag ser att polisen är här så går jag åt andra hållet. Jag stänger dörren om mig och ser åt andra hållet. Jag lägger mig inte i, säger hon.

ORO FÖR BARNEN. Även om både Hilin Yousif och hennes farmor Victoria Abdul-Ahad själva känner sig trygga i Fittja kan Hilin Yousif ibland vara orolig för att någonting ska hända hennes tre barn: "När de är på väg hem på kvällen och det är mörkt, då är jag orolig. Jag vill inte att de ska hamna i problem", säger hon. Foto: Claudio Britos

Hennes farmor Victora Abdul-Ahad, som även hon bor i Fittja, är inte heller rädd för sin egen skull.

– Jag hör mycket bråk och det är polis här jämt. Men det påverkar inte mig. Jag har aldrig problem. Nej, varför ska jag vara rädd?, säger hon.

Inte heller Rita Habil från Tumba eller Ann Metni från Tullinge känner sig otrygga i sina bostadsområden.

– Men när jag har jobbat kvällsskift då kommer min man och hämtar mig och skjutsar hem mig. Det känns för otryggt att gå från Huddinge sjukhus ner till Flemingsberg, säger Ann Metni.

En sådan anpassning är en av de påtagliga konsekvenser som en upplevd känsla av otrygghet kan skapa, enligt Länsstyrelsens undersökning. I den svarade 45 procent av Botkyrkabor att de någon gång under det senaste året har avstått från att göra någonting på grund av oro att utsättas för brott.

Enligt undersökning har rädslan för att utsättas för våld och hot ökat i länet sedan 2011. Däremot har den inte ökat sedan den senaste undersökningen 2017. Andelen som faktiskt utsatts för våld och hot har också legat stabilt under den tiden och de förändringar som setts ligger inom statistikens felmarginal.

KONTAKT. Ann Metni från Tullinge och Rita Habil från Tumba känner sig sällan otrygga i sina bostadsområden. De menar att det är viktigt att prata med människor man möter så att man lär känna dem och inte blir rädd för dem. Foto: Claudio Britos

Så här svarade Botkyrka i undersökningen

Har du under de senaste 12 månaderna upplevt rädsla eller otrygghet:

I ditt bostadsområde på dagtid?

Ja: 31%

Nej: 68%

I ditt bostadsområde på kvälls- och nattetid?

Ja: 62%

Nej: 37%

Vid promenader eller jogging i naturen?

Ja: 48%

Nej: 47%

På gator och torg?

Ja: 62%

Nej: 36%

Har du under de senaste 12 månaderna avstått från någon aktivitet på grund av oro att utsättas för brott?

Ja: 45%

Nej: 48%

I vilken utsträckning går det att lita på människor i det område där du bor?

Skala från 1 ”Det går inte att lita på människor i det område där du bor” till 10 ”Det går att lita på människor i det område där du bor”.

1-4: 22%

5-7: 37%

8-10 33%

Du kan läsa hela undersökningen här.

Visa merVisa mindre