Malmsjö skola har haft problem länge. 2017 larmade fyra fackförbund gemensamt om allvarliga brister i arbetsmiljön på skolan. Foto: Sara Ringström/Botkyrka kommun

Botkyrka tvingas betala för skolstrulet

Botkyrka kommun dömdes i veckan att betala 800 000 kronor i vite efter mångåriga problem på Malmsjö skola. Men nu är skolan "bra och välfungerande", menar grundskolechefen Kenny Fredholm.

  • Publicerad 15:54, 20 maj 2020

Efter anmälningar, från både föräldrar och facket, kom Skolinspektionen till Malmsjö skola 2016 för att göra en tillsyn.

Det visade sig att skolan brast på flera punkter, och myndigheten gav kommunen en lista på förbättringar som måste göras, bland annat när det gäller studiero, trygghet och särskilda behov.

Malmsjö skola i kris – fack och föräldrar larmar

Två år senare var Skolinspektionen inte nöjd, och gav kommunen ett vite på 800 000 att betala som straff, om de inte hade åtgärdat allt fram till januari 2019.

Kommunen misslyckades med det, och nu kommer domen från förvaltningsrätten i Stockholm som säger att Skolinspektionen haft rätt hela tiden, och att kommunen nu får hosta upp de 800 000 kronorna.

Brister på flera skolor i kommunen

Flera skolor i kommunen har haft problem de senaste åren. Från 2018 fram till i dag har Botkyrka kommun dömts att betala 3 miljoner kronor i viten. Dessutom har kommunen fått betala 1,8 miljoner kronor för när Skolinspektionen gick in och tog över styret av den tidigare starkt kritiserade Storvretskolan.

På Malmsjö skola har det framför allt handlat om ett misslyckande att tillgodose specialbehov och att följa upp elevers individuella utveckling på ett bra sätt. Dessutom har tryggheten varit dålig, och det har förekommit ett alltför hårt språkbruk i vissa klasser.

"Många elever kände sig rädda och otrygga och upplevde inte att de kunde vända sig till någon vuxen", skriver förvaltningsrätten i sin dom.

"Är en bra skola nu"

Men domen som kom idag gäller för situationen för ett år sedan. Enligt grundskolechefen Kenny Fredholm har kommunen nu fått ordning på sina skolor, och inte minst Malmsjö skola har kommit på banan igen.

– Vi har några skolor som varit kvar i det här alldeles för länge, och Malmsjö är en av dem. Men nu har vi åtgärdat allt och Malmsjö är en bra och välfungerande skola, det känns jättebra, säger han.

Skolinspektionens senaste uppföljning gjordes i slutet av januari. Den visade att skolan hade bättrat sig och fick godkänt på åtta av tio punkter. Men problemen kvarstod på två punkter: Trygghet och studiero, samt huruvida rektorn på skolan följer upp kunskapsresultaten.

I november kommer Skolinspektionen tillbaka för att granska skolan igen. Men sedan januari har även de två sista punkterna rättats till, enligt Kenny Fredholm:

– De kommer inte ha något att klaga på. Det ska inte vara några problem.

Viten och statliga åtgärder 2018–2020 (i kronor)

Utdömda viten

Björkhaga skola: 500 000

Björkhaga grundsärskola: 700 000

Brunnaskolan: 300 000

Strovretskolan: 700 000

Malmsjö skola: 800 000

Totalt: 3 miljoner

Statliga åtgärder

Storvretskolan: 1,8 miljoner

Total kostnad för statliga åtgärder och utdömda viten: 4,8 miljoner kronor

Hot om vite

Malmsjö skola: 1,6 miljoner (kommer inte att krävas i nuläget på grund av uppvisade framsteg)

Grindtorpsskolan: 1 miljon kronor (kommer inte dömas ut efter lyckad tillsyn)

Storvretskolan: 1,4 miljoner (kommer inte dömas ut efter lyckad tillsyn)

Visa merVisa mindre