Mitt i området. Skogsgårdskvarteren byggs i mitten av det nya området. Den nya vägen, Blekängsvägen, går mellan de nybyggda husen ner mellan Tumba och Segersjö. Foto: illustration: White Ariktekter/SHH Bostad

Botkyrkabyggen köper del av omstritt projekt

Botkyrkabyggen köper en del av det omstridda bostadsprojektet i Tumba skog. Planen är att det kommunala bostadsbolaget ska bygga 200 till 250 hyresrätter i skogsområdet i Segersjö. Men detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 11:31, 29 jan 2019

Nyheten att det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen köper en tredjedel av marken i SHH Bostads projekt Tumba skog gick ut i ett pressmeddelande under morgonen.

– Tumba skog har alla förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde, här finns sådant som många uppskattar: Närhet till pendeltåg, centrum och skog, säger Chris Österlund, VD för det allmännyttiga bostadsföretaget Botkyrkabyggen i pressmeddelandet.

Förhoppningen är att bostäderna kan börja byggas år 2022.

– Nyproduktionen kan även vara intressant för yngre och vara ett bidrag till Botkyrka kommuns flytta-hemifrån-garanti för unga. Tumba skog blir ett nytt, dynamiskt område med många fina kvaliteter och jag är glad att Botkyrkabyggen kan bidra till den utvecklingen, säger Chris Österlund.

Har överklagats

Men detaljplanen som klubbades i kommunfullmäktige i februari förra året har varit omstridd, både politiskt och bland grannar i Segersjö. Boende har organiserat sig i Nätverket Rädda Tumba skog och menar bland annat att höga naturvärden och ett viktigt rekreationsområde för boende går förlorade i projektet.

Planen har överklagats till Mark- och miljödomstolen som ska ta ställning till om den ska godkännas eller inte. Målet är inte avgjort än, men en dom ska vanligtvis avgöras inom sex månader, så ett avgörande väntas snart.

– Ett exakt besked om datum kan jag inte ge men jag förväntar mig att det kommer ett beslut under våren, Emil Carlborg, beredningsjurist.

Köpet går igenom förutsatt att detaljplanen godkänns av domstolen och i kommunfullmäktige, påpekar bostadsbolaget.

KLUBBAT: 550 bostäder i Tumba skog

Grannarnas protester mot Tumba skog-planerna - kommer överklaga

M tvärvänder om bostäder i Tumba skog

Miljöpartiets oväntade vändning – säger nej till 550 nya bostäder i Tumba skog

Boende JO-anmäler kommunen för Tumba skog

Nytt bostadsområde

SHH Bostad vill bygga 550 bostäder i flerbostadshus och radhus i Tumba skog, området intill Segersjö. En ny väg byggs genom området ner till KP Anderssons väg.

Nätverket Rädda Tumba skog är kritiska till planerna och menar att skogen har höga naturvärden som förstörs av bygget. Värdefulla svamparter, fladdermöss och en kallkälla hotas bland annat, enligt dem.

I februari 2018 antog kommunfullmäktige detaljplanen. TuP, SD och MP röstade dock emot den. Sedan dess har även Moderaterna ändrat sig och är negativa till planerna. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Källa. Rädda Tumba skog har låtit analysera vattnet från kallkällan vid Tumba bruk. Vattnet är ovanligt rent. Foto: Arkivbild: Johannes Liljesson