MINDRE NYTT. Byggtakten hos Botkyrkabyggen kommer bromsas enligt de nya ägardirektiven. Foto: Claudio Britos

Botkyrkabyggen ska bygga mindre

Minskat byggtempo men fler bostäder till kommunala kontrakt. Det föreslår Botkyrkas kommunledning att Botkyrkabyggen ska ha som nytt mål.

  • Publicerad 08:39, 17 dec 2019

Nya direktiv för hur Botkyrkabyggen ska drivas ska klubbas i kommunfullmäktiges sammanträde nästa vecka.

I förslaget från kommunledningen som kommer läggas fram då står det att målsättning för nyproduktion av bostäder ska ligga på minst 500 stycken under 2020, 2021 och 2022.

Det är nästan en halvering av den byggambition på 300 lägenheter om året som gällt under det tidigare ägardirektivet.

– Nivån i ägardirektiven är en anpassning till att vissa processer under 2019 tagit längre tid än beräknat, på grund av exempelvis överklagande. Därför anpassar vi målsättningen efter utvärdering och förutsättningar, skriver Ebba Östlin i ett mejl till BotkyrkaDirekt.

Enligt förslaget kommer också antalet lägenheter som ställs till socialtjänstens förfogande att öka från 250 till 300 lägenheter. Detta är för att när barnkonventionen bli lag nästa år så förväntas kraven öka på boende till barnfamiljer.

Kan ge längre bostadskö

Dessutom ska Botkyrkabyggen stödja kommunens flytta-hemifrån-garanti och boendekoncept för äldre, genom att fler lägenheter ska öronmärkas för dessa grupper. ”Bolaget har en viktig roll i att utveckla boendet för unga och äldre”, står det i de föreslagna ägardirektiven.

Medelkötiden för att få en kommunal bostad i Botkyrka var 10,6 år under 2019, enligt Stockholms bostadsförmedling.

En minskad byggtakt och fler lägenheter vikta socialtjänsten, unga och äldre kan få konsekvenser för bostadskön, säger Ebba Östlin.

– Med sagt är det viktigt att förstå att bostadsfrågan är en helhet. Ovanstående direktiv visar på just det, och här kan vi även addera fler satsningar såsom hårdare tag mot svartkontrakt. Allt vi gör är en del i ett helhetsgrepp.