MINDRE NYTT. Byggtakten hos Botkyrkabyggen kommer bromsas enligt de nya ägardirektiven. Foto: Claudio Britos

Botkyrkabyggen växlar ner

En förändrad bostadsmarknad i Botkyrka gör att det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen får nya mål i antalet nyproducerade bostäder. Från 300 per år till 500 på de kommande tre åren.

  • Publicerad 14:45, 20 feb 2020

I dag ska kommunfullmäktige i Botkyrka besluta om nya ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Detta efter att ärendet var uppe i fullmäktige i december, men beslutades att återremittera ärendet. Efter en utredning beslutades att behandla samma ärende som i december.

I de föreslagna direktiven står det att bolaget ska ha som mål att producera minst 500 nya hyresrätter under perioden 2020–2022. Nästan en halvering av dagens mål, som är 300 nyproducerade bostäder per år och motsvarar 900 över en treårsperiod.

Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen, vill inte kommentera ändringarna. Istället hänvisar hon till kommunens politiker som beslutar om det kommunala bolagets ägardirektiv.

BotkyrkaDirekt når samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) under tisdagseftermiddagen.

– När vi har diskussion med Botkyrkabyggen utgår vi från den nuvarande situationen, och vad som är mest effektivt utifrån hur situationen ser ut just nu. Efter det har vi landat i att det är en takt som är rimlig för dem att leverera, säger Gabriel Melki.

Bakgrunden, menar Melki, är att Botkyrkabyggen har tre parallella uppdrag: att rusta upp utemiljöer för att öka tryggheten, att rusta upp det befintliga beståndet och att främja nyproduktion.

Förändrad bostadsmarknad

Samtidigt menar Melki att bostadsmarknaden ser annorlunda ut idag än för ett antal år sedan. Med låga priser och en minskad produktion av bostadsrätter har fler aktörer valt att bygga hyresrätter istället. Det har ökat konkurrensen på hyresmarknaden.

– Vi vill inte låsa oss vid att det ska vara 300 bostäder per år, utan snarare minst den här mängden bostäder under en treårsperiod. Då landar vi i att 500 nyproducerade bostäder är en rimlig siffra, säger Gabriel Melki.