STRAFFMYNDIGA. Så här såg det ut i 2017 när Martin Lazar och områdespolis Anna Bergman resonerade med några åttor från Fittja om brott och straff. Projektet har lyfts som en förebild på många håll. Foto: Sara Ringström

Botkyrkamodell kan bryta tystnadskultur

När folk i Botkyrka lär känna sina lokala poliser är de mer benägna att berätta om ett brott som begåtts. Det menar kommunpolisen Martin Lazar som jobbar på att bygga relationer både med barnen och deras föräldrar.

  • Publicerad 16:23, 7 okt 2019

Svag tilltro på att den kriminella åker fast, rädsla för brottslingar i det egna närområdet och en känsla av samhörighet med de som begår brotten. Det är några av anledningarna att folk inte snackar med polisen, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

En annan anledning, som är vanlig framförallt bland unga, är att det finns ett lågt förtroende för polisen.

I rapporten lyfts Botkyrka upp som ett gott exempel genom sitt koncept PAR, där elever i åttan får möta polis och personal inom ambulans och räddningstjänst för att prata om deras arbete.

Enligt enkäterna som eleverna själva fyller i före och efter mötet har uppemot hälften av alla ungdomar fått en förändrad och mer positiv uppfattning om polisen. 20 procent kan tänka sig att själva jobba som blåljuspersonal i framtiden.

– Målsättningen är att vi ska mäta det här om 5–10 år, när de här barnen är vuxna och kanske har egna barn. Men vi har märkt skillnad i attityder mot oss redan nu. Det är fler som känner oss och som har förståelse för hur vi arbetar, säger Martin Lazar, kommunpolis i Botkyrka.

Funnits sedan 2017

PAR-konceptet är hans idé och har drivits i Botkyrka sedan februari 2017. Även Södertälje, Kungälv, Kungsbacka och Hisingen och västra Frölunda i Göteborg har tagit efter det. Näst på tur är Ale kommun som Martin Lazar ska träffa i slutet av oktober.

– Jag är jätteglad att Brå-rapporten lyfter PAR, det är ett kvitto på att det funkar. Det är ett enkelt koncept och kräver inga stora resurser, men det bygger relationer till våra lokala ungdomarna och det bär frukt, säger han.

MÖTE. PAR-träffarna sker på Tuymba brandstation och inkluderar polis och blåljuspersonal. Foto: Sara Ringström

Relationer mellan medborgare och polis byggs även på andra sätt, till exempel genom polisens 112-dagar då de besöker kyrkor och moskéer. Lokalt förankrade poliser är viktigt, menar Martin Lazar.

– Alla poliser i Botkyrka ska vara lokalpoliser. Alla ska kliva ur bilen och vara kända ansikten i sina områden. Det är så vi bygger förtroenden, genom att finnas på plats, vara tillgängliga och visa att vi alltid prioriterar allmänhetens säkerhet, säger han.

Alla måste bidra

Men samverkan behövs om polisen ska lyckas. Inte bara mellan polis, bostadsbolag, skola och socialtjänst, utan också med dem som bor i området.

– Alla måste bidra till en förändring. Ju fler som bidrar med information om vad som händer i området desto rättvisare bedömning kan vi göra. Man kan inte bara säga att "ni vet vad som händer i centrum". Jo det vet vi men det räcker inte. Vi behöver veta var de kriminella bor, hur deras rörelsemönster ser ut. Samverkan är vägen till förändring och det är viktigt att de som bor här känner sin del i den, säger han.

Polisens ungdomsprojekt går på export

Polisen träffade Fittjas åttor och pratade brott och straff: "Köper du en iphone 7 för 500 kronor?"