ÖKAT FÖRTROENDE. Botkyrkapolisen har inlett ett nytt samarbete med Kronofogden för att öka förtroende för de två myndigheterna bland Botkyrkaborna. Foto: Claudio Britos

Botkyrkapolisen ska motverka rädslan för Kronofogden

I vår drar polisen i Botkyrka igång ett nytt samarbete med Kronofogden och andra aktörer för att minska rädslan för myndigheter och att färre skuldsätter sig. "Vi ska arbeta förebyggande", säger kommunpolisen Martin Lazar.

  • Publicerad 13:16, 17 feb 2020

Tack vare att vi är synliga och skapar en dialog kring det här, lär folk successivt få förståelse för myndighetsutövning

Botkyrkapolisen har inlett ett nytt samarbete med Kronofogden för att öka förtroendet för de två myndigheterna bland Botkyrkaborna.

– Det är vanligt att folk har en negativ inställning mot polisen, Kronofogden och andra myndigheter. Vi har idag redan ett bra samarbete med Kronofogden, men inte i ett förebyggande syfte. Det är det vi vill åt nu, säger Martin Lazar, kommunpolis i Botkyrka.

Ska arbeta förebyggande

Det nya samarbetet fyller två funktioner: Dels ska man arbeta för att öka förståelsen hos Botkyrkaborna för myndigheternas roll i samhället för att minska rädslan för dem. Dels ska man arbeta förebyggande och hjälpa folk som riskerar att skuldsätta sig hos Kronofogden, så de inte hamnar där.

– Vi vill att folk ska förstå att det inte bara innebär konsekvenser när polisen eller Kronofogden kontaktar dem. Istället ska de inse att vi vill hjälpa dem, och erbjuda dem en lösning och möjlighet för framtiden, säger Martin.

Varför är många rädda för myndigheterna?

– Man har blivit uppfostrad så. Oftast är det kopplat till ickeförståelse för myndigheternas roll i samhället. Men tack vare att vi är synliga och skapar en dialog kring det här, lär folk successivt få förståelse för myndighetsutövning.

För att klara detta har man tagit hjälp av socialtjänsten, Botkyrkabyggen och skolpedagoger i kommunen.

I vår, under 112-dagarna, kommer samtliga aktörer i samarbetet att bjuda in Botkyrkabor för att samtala om hur samarbetet kan tänkas påverka dem.

Här är 112-dagarna:

Alby: Vid islamiskt forum den 17 april.

Hallunda: St Petrus och Paulus kyrka den 10 maj.

Fittja: Sankt Botvids katolska församling den 21 maj.