Jimmy Baker (M) och Ali Khalil (MP) i bråk om svenska värderingar. Foto: Arkiv

Botkyrkapolitiker i bråk om svenska värderingar

Ett uttalande från Moderaterna i Botkyrka att "våra svenska värderingar ska gå före nyanländas" har väckt en hård debatt på sociala medier. – Jag känner igen retoriken från 30-talet, skriver MP:s gruppledare Ali Khalil på sin facebooksida.

  • Publicerad 14:52, 11 jan 2018

ARTIKELN HAR UPPDATERATS. Bakgrunden är ett beslut i Botkyrkas kommunstyrelse om att utreda hur ett interkulturellt flyktingmottagande kan se ut. Vad det innebär i praktiken är ännu inte klart, men kommunens moderater har gjort ett utspel i frågan:

– Det interkulturella får aldrig handla om att devalvera våra västerländska, demokratiska landvinningar, säger Jimmy Baker (M) i ett pressmeddelande.

Han vänder sig mot, vad han menar är "kulturrelativistiska analyser" där "de värderingar som våra nya invånare för med sig hit" anses vara "lika bra".

DEBATT. M: Svenska värderingar är bättre än nyanländas

– Våra svenska värderingar, exempelvis kring jämställdhet, kvinnors rättigheter, barns rättigheter, grundläggande friheter och minoritetsrättigeter är helt enkelt bättre, slår Jimmy Baker fast.

Han presenterar sedan en lista på saker som aldrig får accepteras: bland annat månggifte, könsstympningar, barnäktenskap, hedersförtryck, slöjor på förskolebarn och minderåriga.

Utspelet har väckt starka protester från bland annat Ali Khalil, MP:s gruppledare i Botkyrka:

"Jag känner igen retoriken. Det Interkulturella är farligt. Det främmande är läskigt. Vi i väst är bättre än alla andra. De kommer orientalisera oss. Smitta oss med deras barbariska livsstil. Jag känner igen den från 30 talet. Jag känner igen den från kolonialismen. Jag känner igen den ifrån Almedalen där NRM fick propagera fritt" skriver Ali Khalil.

Jimmy Baker står på sig:

"Provoceras man av vår skrivelse är det ett kvitto på att man har en agenda som går emot det vi ser som grundläggande värderingar i vårt samhälle och som man vill kompromissa med eller förändra", svarar han.

I den långa facebookdiskussionen förtydligar Ali Khalil:

– Jag har aldrig försvarat ett patriarkalt förtryck, snarare länge kämpat mot det. Ingen säger att lagar inte ska följas. Tvärtom. Det handlar om att alla ska vara lika inför våra fri- och rättigheter.

– Värderingar går att diskutera hur länge som helst, vad är västerländska värderingar och inte. Samtidigt som det finns oerhört viktiga värderingar som det inte ska tummas på och det är det så vitt jag vet ingen som påstår.