BRIST. Kommunikationen mellan nämnden och förvaltningen har brustit. Det visar utredningen som gjorts efter Skolinspektionens kritik av Storvretskolan. "Kruxet är att vi har levt i en bild av att det går ganska bra", säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S). Foto: Foto: Claudio Britos/arkiv

Botkyrkas skolpolitiker får kritik i ny rapport

Det behövs mer kontroll att saker och ting görs. Det är läxan som politikerna i utbildningsnämnden fått i den oberoende utredning som gjordes efter krisen i Storvretskolan. Nämnden visste nämligen inte hur illa det var på skolan förrän Skolinspektionen tog över.

  • Publicerad 14:06, 14 okt 2019

Nu har den oberoende utredning som utbildningsnämnden beställde efter att Skolinspektionen tog över Storvretskolan landat på politikernas bord. Där slår de två forskare som gjort utredningen fast att anledningen till att Botkyrka kommuns utbildningsförvaltning inte lyckats vända utvecklingen på skolan framför allt beror på att kontroller och uppföljningar misslyckats.

Utbildningsförvaltningen har ansvar för att alla Botkyrka kommuns skolor sköts, men deras uppdrag kommer från politikerna i utbildningsnämnden. Och de politikerna tycks enligt utredningen inte ha tagit Skolinspektionens kritik på fullt allvar. "Vid inget av de tillfällena som behandlar Storvreten finns något uppdrag från nämnden till förvaltningschefen", skriver utredningsförfattarna.

– Kruxet är att vi har levt i en bild av att det går ganska bra. 2016 fick vi ett nedslag från Skolinspektionen och det kom som en chock för oss. Sedan fick vi en rapport om att en rad åtgärder satts in och vi kände oss ganska lugna. Men verkligheten var inte så lugn. Det är på grund av denna problematik som vi tillsatte den här utredningen, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Att nämnden inte visste om vad som hände berodde bland annat på att många rapporter gjordes muntligt. Och nämnden litade på att det som rapporterades var sant.

– Nämnden har ett mycket stort ansvar att säkerställa att det går bra, men har få verktyg förutom tjänstemannaorganisationen för att se till att åtgärder faktiskt sätts in. Allt har byggt på att det finns en tillit till att de uppdrag vi ger faktiskt görs. Att så inte har varit fallet är helt oacceptabelt, säger Emanuel Ksiazkiewicz. 

Mindre tillit, mer kontroll

Nu har fler kontrollinstanser satts in. Alla rapporter som hanterar Skolinspektionen ska vara skriftliga och alla ärenden och åtgärder som berör inspektionen måste lyftas och beslutas om på nämndmötena.

En ny chef är också på plats i förvaltningen och det har blivit färre led mellan rektorerna och utbildningsförvaltningen, så att rektorerna har grundskolechefen som närmaste chef. Tydligare beslutsordning ska ge nämnden bättre koll på hur läget på skolorna faktiskt är, så att den i framtiden kan ge tydligare uppdrag för att fixa problemen, enligt Emanuel Ksiazkiewicz. 

– Vi beslutade om att skjuta till resurser och om åtgärdsplanen på Storvreten, men den var inte tillräckligt skarp eftersom vi inte fick rätt information. Det räcker inte med att vi säger till förvaltningen att "fixa skolan", utan vi måste ha ett ordentligt underlag för att kunna lägga ordentliga uppdrag. Detta kommer vi avkräva förvaltningen, säger han. 

Så stor blir notan för Botkyrkas skolstrul

Så har Storvretskolan tacklat krisen