Botkyrkas tekniska nämnd får underkänt av revisorerna: "Politikerna saknade kontroll"

Tekniska nämnden i Botkyrka, ledd av det avgående kommunalrådet Dan Gahnström (MP), bör inte få ansvarsfrihet. Det anser kommunens egna revisorer som pekar på ”bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll”.

  • Publicerad 22:41, 20 apr 2016

Som Södra Sidan har rapporterat på webben har Botkyrka kommuns revisionsgrupp, tvärs över alla partigränser, fattat det ovanliga beslutet att inte rekommendera ansvarsfrihet för politikerna i Tekniska nämnden.

– Jag kan inte minnas att det hänt någonsin tidigare under mina 23 år i revisionsgruppen. Vi har känt allihop att det är dags att markera: "hit men inte längre", säger Lennart Lindström (M), ordförande för kommunens revision.

Underlaget är en revisionsrapport från konsultföretaget PwC, som i oktober 2015 la fram hård kritik mot tekniska nämndens bristande kontroll i samband med kommunala byggprojekt de senaste åren. Tjänstemannabeslut har inte rapporterats och slutredovisningar har saknats i projekt värda hundratals miljoner kronor.

"Att tekniska nämnden ännu inte förmått åtgärda bristerna /.../ trots påpekanden från revisorerna under fem års tid, bedöms vara anmärkningsvärt", skriver PwC.

Jimmy Baker (M), oppositionsråd, menar att så mycket som en kvarts miljard kan ha "runnit iväg" under de senaste 6-7 åren, som en följd av den bristande kontrollen. Men den slutsatsen finns det inget belägg för i revisionsrapporten.

– Bakers siffra är fullständigt taget ur luften. Nämnden kunde ha varit tydligare med styrning och uppföljning. Men ingen i revisionen har sagt att vi skulle ha haft problem med att hålla budgeten. Tvärtom går nämnden 10,6 miljoner plus för 2015, säger Fredrik Olsson (MP), tillträdande ordförande i tekniska nämnden.

Samtidigt har många av kommunens investeringsprojekt blivit dyrare än beräknat.

PwC tar exemplet med förskolan Nyängsgården i Tullinge, som renoverades åren 2011-2012. Investeringen skulle ha kostat 43 miljoner, men det slutade på 61 miljoner – en fördyring med 42 procent. PwC dömer ut projektet som "oacceptabelt ur styrnings- och uppföljningssynpunkt".

Fredrik Olsson kommenterar:

– Byggprojekt kan ändras. Vi fick byta hela fasaden och lägga till två nya avdelningar och göra ett helt annat jobb än vad som var projekterat från början. Politikerna fick söka nya pengar, men det var inga pengar som bara "rann iväg" säger han.

Det är kommunfullmäktige som den 28 april ska ta beslut i frågan om ansvarsfrihet. Hela den borgerliga oppositionen kommer att gå på revisorernas linje.

– Om nämnden inte får ansvarsfrihet måste alla ledamöterna ställa sina platser till förfogande. säger Jimmy Baker (M).

Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) vill avvakta:

– Det är naturligtvis viktigt för mig att styrningen fungerar. Men vi måste bereda det här ordentligt innan vi fattar beslut, säger hon.

Nämndordföranden Dan Gahnström (MP) kommenterar till Dagens Nyheter:

– Det är klart att jag har ett ansvar. Det som borde ha varit bättre är rapportering och beslut i nämnden. Men i allt väsentligt har nämndens arbete fungerat väl. Jag tycker att revisorerna kommit fram till en felaktig slutsats, säger han till DN.

Dan Gahnström slutar den 28 april sitt jobb i Botkyrka för att börja en ny tjänst i regeringskansliet.

Hård kritik från revisorer

Ur PWC:s revisionsrapport från oktober 2015:

"Vi kan konstatera att tekniska nämnden inte följer reglementet kring budgetansvar och attester"

"At tekniska nämnden ännu inte förmått åtgärda bristerna kring slutredovisning av investeringsprojekt, trots påpekanden från revisorerna under fem års tid, bedöms vara anmärkningsvärt"

Om nämnden inte får ansvarsfrihet kan ledamöterna tvingas avgå.

Visa merVisa mindre