Frågor. Under allmänhetens frågestund diskuterades både boulebanor och trafiklösningar. Foto: Ella Söderberg

Boule-ilska på Brommas politikermöte

Under torsdagens stadsdelsnämndsmöte diskuterades återigen situationen för buss 115, som av nämndens ordförande kallades för ett "monumentalt misslyckande". En annan het potatis var en boulebana i Traneberg som kommer försvinna.

  • Publicerad 14:03, 14 jun 2019

Som vanligt började mötet med allmänhetens frågestund. En man påpekade problemen med att buss 115 inte kan stanna utanför Bromma sjukhus på grund av bristen på utrymme att vända, något vi tidigare skrivit om.

Ingen lösning i sikte för hållplatsen vid Bromma sjukhus

– Jag har varit i kontakt med både sjukhemmet som reagerat länge på det här, och trafikkontoret, som säger att de inte har några pengar för att göra något. Varför bygger man så här makalöst knepigt, de som varit inblandade i det här har varit både döva, blinda och stumma, sa mannen.

Han gav förslaget att buss 115 skulle ansluta till buss 117 vid rondellen Spångavägen. På så sätt skulle bussen kunna passera Beckomberga och Bromma sjukhem, men även passera Ica Söderberga och vidare mot Råcksta.

Nämndens ordförande Johan Paccamonti (M) höll med om att situationen med bussen är orimlig.

– Ibland är det snårigt när staden och förvaltningen ska samarbeta, men det här ett monumentalt misslyckande. Tyvärr ligger inte trafiklösningarna under den här nämnden, men alla goda idéer om hur det är skulle kunna lösas är välkomna, sa han.

Han sa att ambitionen är att fortsätta ha kontakt med trafikförvaltningen kring frågan.

Boulespelare upprörda

Vidare var representanter från boulesektionen i SPF och PRO på plats för att påpeka att en av boulebanorna vid Tranebergsängen kommer att försvinna. Anledningen är att Ellevio ska bygga en elnätsstation söder om banorna, och att exploateringskontoret på sikt har planer på att rusta upp Tranebergsängen.

– Det här resulterar i att vi måste avboka alla våra tävlingar som vi har med övriga klubbar i Stockholms stad, kan det här vara möjligt? frågade en av kvinnorna.

Johan Paccamonti svarade att beslutet inte har fattats i Bromma stadsdelsnämnd utan centralt i stadshuset.

– Det är oerhört tråkigt att det sker, men jag ska ställa frågan till exploateringskontoret och se om de kan få fram någon mer information, sa han.

Det här diskuterades också på mötet:

Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad, har reviderats och stadsdelsnämnden skickar nu iväg ett remissvar på det.

Hanna Wistrand (L) tyckte att remissen såg bra ut, men att det inte nämndes något om mat i hemtjänsten.

– De allra flesta äldre i Bromma bor faktiskt hemma, så vi vill verkligen understryka vikten av att titta på hur man följer upp de som har hemtjänst, det saknas i den här remissen, sa Hanna Wistrand.

Den grönblå majoriteten kommer även skicka in en skrivelse till miljöförvaltningen för att påpeka att många återvinningsstationer i Bromma vid flera tillfällen varit överfulla. De vill att miljöförvaltningen ska utreda möjliga lösningar, som att disponera om antalet kärl på samma yta alternativt införa mobila miljöstationer.

Sugen på mer?

Samtliga beslut från nämndmötet går att ta del av HÄR när protokollet publiceras.

Nästa möte hålls den 29 augusti i Alviks kulturhus klockan 18.30.