Beslutade. Liselotte Grahn Elg (M) är ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Foto: Daniel Sjöberg

Bovieran kan stå klar i början på 2021 i Håbo

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Bovieran och en annan exploatör, MacFreeze, får markanvisning för bostäder i Dalängen.

  • Publicerad 13:57, 10 apr 2019

Bovieran kom in med en ansökan om markanvisning för ett seniorboende med tropisk vinterträdgård redan för några år sedan. De ville ha ett centralt läge, för att bygga enligt sitt nya koncept anpassat för stadsmiljö.

Den då aktuella platsen vara parkeringen vid ishallen, vilket inte fann politiskt gillande i alla läger.

Nu har ärendet tagit ett stort steg framåt. Markområdet mellan Västerängen och Västerdalen, norr om Centrumleden, ingår i det stora Gröna Dalen-planområdet. Enligt detaljplaneprogrammet ska Dalängen bli ett parkområde med bostäder i mindre skala. Där ska också systemet med dagvattendammar inledas, och det ska finansieras genom försäljning av mark för bostäder.

Plan- och exploateringsavdelningen har gått igenom listan på intressenter och valt ut två. Dessa är Bovieran och MacFreeze.

Ny park med damm

I västra delen av Dalängen ska det bli bostäder längs den västra och norra kanten. Från centrumleden och norrut anläggs en lokalgata och i den södra delen anläggs en dagvattendamm som kommer att omgärdas av en park. Mer park blir det mellan Centrumleden och bostäderna, med boulebanor och utegym.

Bovieran kommer att hamna i den norra delen av området.

Politikerna bedömer att Bovieran tillför ett positivt mervärde till kommuninvånarna eftersom det inte finns några motsvarande seniorboenden.

Projektet bedöms också generera ett kapital som kommunen skulle kunna använda för vidare projektering av Gröna Dalen.  

Markanvisningen utgör ett löfte från kommunen till Bovieran och MacFreeze att förhandla om köp när detaljplanen för området har vunnit laga kraft.

– Vi klubbade igenom båda anvisningarna, säger Liselotte Grahn Elg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet togs i enighet, med en del diskussion avseende MacFreeze-anvisningen. Nu är det upp till kommunstyrelsen att säga sitt.

Om tidsaspekten för Bovieran tror Liselott Grahn Elg att det ska vara klart för inflyttning i början av 2021.

Bovieran

Bovierans boende är ett koncept för 55+ med social gemenskap.

Bolaget, som ingår i Balderkoncernen, grundades 2005 och deras första hus var inflyttningsklart 2009. I dag finns Bovieran på ett 20-tal platser i landet, bland annat i Enköping och i Järfälla.  

En vinterträdgård med tropisk klimat utgör husets hjärta och samlingsplats.

Festligt firande för företagarna

Den 3 maj blir det fest för de lokala företagen i Håbo. Det vankas party, musik och prisutdelning.torsdag 18/4 15:45

Åbergs museum visar mer än myror och elefanter

Owe Gustafson visar nu sina verk på Åbergs museum. Han är mest känd för illustrationerna till "Fem myror är fler än fyra elefanter".torsdag 18/4 15:19

Senaste numret

Bålstabladet