Vite. Skolinspektionen har ansökt om utdömande av vite om 1,5 miljoner kronor i förvaltningsrätten efter brister på Aspnässkolan. Bilden är en genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Brister på Aspnässkolan ska tas upp i domstol

Efter allvarliga brister på Aspnässkolan har Skolinspektionen ansökt om ett utdömande av vite på 1,5 miljoner kronor i förvaltningsrätten.

  • Publicerad 11:36, 19 feb 2019

I januari skrev vi om att Skolinspektionen pekat på flera allvarliga brister på Aspnässkolan i Jakobsberg, och att kommunen, som är huvudman därför riskerar ett vite på tre miljoner. Bland annat gällde bristerna stora problem med otrygghet och studiero. I april ska inspektionen göra ett återbesök, och därefter besluta om de ska gå vidare med hela eller delar av vitet.

Stora brister på Aspnässkolan – kommunen riskerar miljonvite

Men redan nu riskerar kommunen att behöva betala 1,5 miljoner kronor i vite. Detta eftersom flera av de brister som Skolinspektionen tagit upp efter tidigare besök på skolan inte har åtgärdats.

Två olika beslut

Det gäller två separata beslut från 2017 och 2018 där Skolinspektionen ansöker om utdömande av vite om 500 000 kronor för det ena ärendet och en miljon kronor för det andra. Summorna var ursprungligen högre men har sänkts då vissa av problemen har åtgärdats. Ansökningarna till Förvaltningsrätten skickades in i januari.

– När vi följde upp tidigare beslut kunde vi konstatera att vissa briser inte avhjälpts, därför har vi nu ansökt om utdömande av vite. Nu ska Förvaltningsrätten göra en oberoende bedömning och bedöma om vitet ska betalas ut, säger Cindra Lindblom, jurist vid Skolinspektionen.

Sista dagen för att överklaga besluten var den 13 februari, vilket Järfälla kommun inte gjorde.

Järfälla Tidning/StockholmDirekt har sökt Anneli Jeppsson, verksamhetschef för skola på Järfälla kommun. I ett mejl skriver hon att kommunen inte kommer att överklaga något av ärendena.

Stockholm Direkt