Röd linje: Bron som ska stängas av. Blå linje: Alternativ väg under byggnationen. Foto: TT/Trafikverket

Bro över E4:an stängs – öppnar i höst

Gång- och cykelbron över E4/E20 vid Vårby backe ska rivas och bytas ut. Ny bro väntas vara klar i höst.

  • Publicerad 15:15, 17 jan 2019

Från och med februari kommer därför den befintliga bron, som går från brandstationen i Vårby till kanten av Kungens kurva, att stängas av.

Den nya bron kommer inte att vara klar förrän i november. Under tiden hänvisas gångtrafikanter och cyklister till bron vid trafikplats Lindvreten som ligger längre norrut.

Detta görs i samband med att motorvägen breddas med fler filer. Även den nya gång- och cykelbron kommer att bli bredare än sin föregångare.