Sekunder. Timers som räknar ner tiden är vanligt i andra länder, men inte i Sverige. Foto: Wikimedia commons

Brommabo vill se timers på trafikljusen

För att otåliga fotgängare och cyklister ska få ett hum om hur långt det är kvar tills trafiksignalen slår om till grönt, har nu ett medborgarförslag om timers skickats in till Brommas stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 11:58, 29 nov 2019

I slutet av oktober inkom ett medborgarförslag till Brommas stadsdelsförvaltning. En boende i området har under en tid oroat sig för att både fotgängare och cyklister tenderar att gå och cykla mot rött.

Skribenten, som dagligen cyklar vid korsningen Alviksvägen/Gustavslundsvägen, menar att det är vanligt att främst cyklister väljer att cykla mot rött. Hen nämner att även korsningen Norrbyvägen/Ekbacksvägen i Ulvsunda är en riskfylld korsning.

Därför har personen nu kommit med ett medborgarförslag som hen menar kan göra att trafikanterna följer reglerna. Förslaget som ges är en timer vid trafikljusen, alltså att siffror räknar ner sekunderna tills det blir grönt.

Timers är ett vanligt fenomen i exempelvis USA och Oslo. Enligt skribenten skulle en timer göra att väntan upplevs som kortare, och att cyklisterna då blir mindre benägna att trotsa det röda lyset.

"Inte tillåtet"

Eftersom trafikförändringar i Stockholms stad sköts av trafikkontoret, har förslaget vidarebefordrats till dem. Men enligt presstalespersonen Erik Söderberg finns det inga planer på att införa timers.

Enligt honom är det inte tillåtet att använda nedräkning tillsammans med trafiksignaler eftersom det inte finns i vägmärkesförordningen.

– Dessutom skulle nedräkning fungera dåligt i de fall trafiksignalen är trafikstyrd. Då vet vi nämligen inte i förväg hur lång tid det dröjer innan signalen växlar till grönt, skriver Erik Söderberg i ett mejl.

Med detta sagt verkar det som att cyklister och fotgängare helt enkelt får jobba med tålamodet i fortsättningen.

Trafikstyrning

Idag styrs trafiksignalerna i korsningar med hjälp av nedgrävda detektorslingor i marken.

Just nu pågår ett pilotprojekt på Kungsholmen. Två sensorer har installerats, och datan som registreras är antal fordon, cyklar och fotgängare som passerar korsningen, hastighet samt klassificering av olika typer av fordon. Informationen sparas som anonym data.

Syftet är att sensorerna ska kunna styra trafiksignalerna och mäta trafikströmmarna i realtid för att minska köer och öka framkomligheten.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre