Möte. Tryggheten i Bromma låg i fokus på torsdagens nämndmöte. Foto: Ella Söderberg

Brommapolitiker vill se fler ordningsvakter

Det var ämnet trygghet som var fokus på torsdagens stadsdelsnämndsmöte i Alviks kulturhus. De senaste explosionerna i Bromma har fått invånare att vilja veta vad stadsdelen gör för att ta tag i problemet.

  • Publicerad 17:22, 25 okt 2019

Det var tio medborgare som tagit sig till mötet för att lyssna på vad politikerna hade att säga. Som vanligt startade mötet med den öppna frågestunden, och där lyftes frågor om sprängningarna i Abrahamsberg och Traneberg, samt ungdomsrånen som varit.

Stor explosion vid frisersalong i Traneberg i natt

Explosion i trapphus i Abrahamsberg

Enligt nämndens ordförande, Johan Paccamonti (M), ska Bromma stadsdel satsa ännu mer på tryggheten inför kommande år.

– Vi har lyft trygghetsfrågan hela tiden. I ljuset av de senaste händelserna känner vi att det vi har gjort bra, men vi behöver göra mer.

Han beskriver att stadsdelen har ett tätt samarbete med polisen för att så snabbt och tidigt få information om det är något som stadsdelen kan göra, exempelvis säkra sociala insatser eller stöd till personer.

Vill se ordningsvakter på fler ställen

I september stod det klart att Stockholms stads avtal med polisen gällande ordningsvakter, förlängs i ytterligare tre år. I Bromma har dock ordningsvakter endast rätt att patrullera vid Brommaplan, ett så kallat LOV 3-område.

Ordningsvakterna blir kvar vid Brommaplan – i tre år till

Johan Paccamonti vill dock se ordningsvakter på andra platser i Bromma.

– Det är framförallt på fler ställen vi vill ha ordningsvakter, även om vi gärna skulle vilja ha fler överlag. I första hand bör förvaltningen titta på Alvik, Abrahamsberg och Blackeberg. Personligen ser jag gärna ett generellt tillstånd för hela Bromma som inte har några gränser, något som kräver en lagstiftning nationellt, säger han.

För att fler LOV 3-områden ska etableras i Bromma, måste först Stockholms stad på initiativ av Bromma stadsdel söka tillstånd hos polisen.

Vidare berättar han att stadsdelen ska starta upp en trygghetsdialog med Brommas ideella föreningar, som idrotts- och bostadsrättsföreningar och föräldravandringsgrupper, för att på så sätt få veta vilka åtgärder som bör göras för att säkra tryggheten.

– Tanken är att det kommer gå ut en inbjudan till föreningarna, och sen vill jag se att vi löpande bokar in möten med de som vill för att lyssna av vad de tycker och hur man kan hitta ett samarbete, säger Johan Paccamonti och fortsätter

– Det är polisen som är ytterst ansvarig för att upprätthålla lag och ordning, men vi måste göra vår del från stadens sida.