Ställs ut. Flera brev som vuxna inom idrotten har skrivit finns nu att läsa på Bromma blocks. Foto: Bromma blocks

Brommas idrottsföreningar vill få vuxna att tänka till

För att påminna föräldrar och ledare till barn som idrottar om hur det är att vara ung i idrottsvärlden, har vuxna fått i uppgift att skriva ett brev till sitt yngre jag. Nu har breven blivit till utställning.

  • Publicerad 16:45, 17 mar 2020

Alvik Basket, Brommagymnasterna och Bromma blocks inledde i somras ett samarbete för att stötta föreningarnas värdegrundsarbete (se faktaruta). Efter en diskussion om hur föreningarna skulle nå ut till de många aktiva föräldrar och tränare som finns, kom man på initiativet "Brevet".

– Det innebär att de vuxna skriver brev med tips och råd till sina yngre jag, eller till någon i sitt barns ålder. Grundtanken är att man ska börja fundera på hur det är att vara ung och idrotta, och inte tänka från ett vuxet perspektiv utan från ett barns, säger David McCann, klubbdirektör för Alvik Basket.

Han säger att många föräldrar kan bli väldigt passionerade för sina barn vid en tävling, och att breven ska vara en påminnelse om att barnet kan ha ett annat perspektiv på idrotten än de själva.

"Viktigt att väcka intresse"

Maria Sjöholm är verksamhetschef för Brommagymnasterna och säger att föreningens värdegrundfrågor ska genomsyra allt de gör.

– Det är viktigt att väcka ett intresse för de här frågorna, och att föräldrar och ledare kan knyta an till dem på ett personligt plan för att få en djupare förståelse för betydelsen, säger hon.

Hon tror att majoriteten av de vuxna i föreningen har en sund inställning till träningen, men att det säkert finns föräldrar som har höga förhoppningar om sina barn.

– Det är väldigt få människor som vill sina barn illa, men pressar man för mycket kan det bli en negativ effekt, säger Maria Sjöholm.

Sedan den 10 mars finns breven utställda på Bromma blocks för den som vill läsa dem.

– Folk har tyckt att det har varit ett jättebra initiativ, och vi har fått många fina brev. Tanken med utställningen är att den ska nå ut till så många som möjligt, säger David McCann.

Föreningarnas värdegrunder

Brommagymnasterna:

Glädje (att hålla på med gymnastik, bli sedd) ,trygghet (respektera varandra, sätta säkerhet främst) och utveckling (utvecklas i egen takt utifrån egna förutsättningar)

Alvik Basket:

Säger alltid hej, ställer upp för varandra, föregår med bäst exempel i uppträdande mot motståndare, följer regler, ställer upp för sina idrottskamrater, tar avstånd från mobbning, rasism, droger och våld.

Mer information finns på föreningarnas hemsidor.