Budget. Norra Ängbyskolan är en av två skolor i Bromma som förlorar sitt budgetansvar 2019. Foto: Ylva Bergman

Brommaskolor förlorar ekonomisk självständighet

Två grundskolor i Bromma förlorar sitt budgetansvar 2019. Det efter att ha gått med ekonomisk förlust för andra året i rad.

  • Publicerad 11:34, 5 feb 2019

Redan i höstas nämndes Norra Ängby och Höglandsskolan som två av de grundskolor som riskerade att förlora delar av sitt budgetansvar 2019. Skolorna vidtog åtgärder, men det räckte inte hela vägen. Vid bokslutet i januari stod det klart att skolorna gick back för andra året i rad och skulle avvecklas som resultatenheter 2019.

Här är grundskolorna i Stockholm som går back

– Om man har ett underskott och tömmer sin fond och året efter inte lyckas fylla sin fond igen så riskerar man att förlora sin status som resultatenhet. Då är man istället en anslagsenhet och får mindre ekonomisk självbestämmande, säger Malin Eriksson, avdelningschef på utbildningsförvaltningen.

Här är Brommaskolorna som går back

Två skolor med underskott

Enligt uppgifter från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad hade Norra Ängbyskolan ett underskott på 6 109 000 kronor 2018 och Höglandsskolan ett underskott på 838 000 kronor.

– För Norra Ängby är det ett rätt stort underskott i jämförelse med deras budget som låg på runt 81 miljoner kronor samma år. För Höglandsskolan var det inte lika stort procentuellt sätt. Deras budget låg på omkring 41 miljoner kronor 2018. Men varför det har blivit såhär kan jag inte svara på, säger Malin Eriksson.

Vad kan skolorna göra för att få tillbaka budgetansvaret?

– Som sagt, jag vet inte varför det har blivit såhär. Det kan finnas en rad olika orsaker men man får helt enkelt se över skolans kostnader och anpassa kostymen efter pengarna. Skolan kommer ha en dialog med grundskolechefen hur man når fram till målet och vi från ekonomi kan också hjälpa till att stötta skolan, säger hon.

Renovering

När vi pratade med Kerstin Jansson, rektor på Norra Ängby, i höstas var skolans organisation medvetna om underskottet och förklarade att orsakerna till det kunde bero på en utdragen renovering samt att de tappat en del elever.

– Någon del av det underskott vi nu kan se, kan förklaras med att vi har tappat något fler elever till profilskolor än vad vi räknat med. Vi gjorde också en renovering av skolans matsal under hösten 2016 och hela 2017, en renovering som kostade mer än vad vi hade räknat med utifrån att den inte blev klar då det först var sagt, utan drog ut på tiden, sa Kerstin Jansson.

StockholmDirekt har sökt Bo Andersson, grundskolechef i Bromma, utan att lyckas nå honom. Vi har även sökt rektor Kerstin Jansson för en ny kommentar.