Bromstensplan ska rustas och göras tryggare, frågan är bara hur. Foto: Mikael Andersson

Bromstensbor: Det här vill vi se på torget

Som vi tidigare berättat ska Stockholms stad rusta upp Bromstensplan, med start nästa år. I veckan samlades en grupp Bromstensbor och jobbade fram en lista med sina gemensamma idéer för torget.

  • Publicerad 15:53, 4 okt 2019

Staden göra Bromstensplan tryggare bland annat genom att få bort bilarna, göra ytan mer överblickbar och få till en mer inbjudande miljö med sittplatser och planteringar. Budgeten är inte spikad men arbetet ska finansieras med trygghetspengar, som den grönblå majoriteten avsatt för den här typen av åtgärder.

Eftersom det endast handlar om en upprustning ordnas inga formella samrådsmöten.

Men det hindrade inte Bromstensbon Martin Bjärgrim från att styra upp ett öppet möte för alla workshop-sugna.

– Jag hoppas att våra idéer kan vara till hjälp i arbetet, sa han till SpångaDirekt för en månad sedan.

Så vill staden lyfta Bromstensplan

Staden positiv

I veckan samlades en grupp boende och spånade idéer.

– Vi var tolv stycken, lite fler kvinnor än män men folk i alla åldrar som bodde utspritt över hela Bromsten. Det var så bra! Väldigt engagerade deltagare, säger Martin Bjärgrim.

Flera av punkterna (se faktaruta) som skrevs upp på önskelistan sammanfaller med idéerna som trafikkontoret jobbar med.

– Vi ville vara tydliga och markera de sakerna vi håller med staden om. Utöver det tyckte gruppen att det borde finnas någon slags eventyta på torget. En klättervägg, en fontän. Och gärna plats för foodtrucks, likt Annedal och Ursvik, säger Martin Bjärgrim.

Han säger att flera i gruppen lyft frågan om hållbarhet, till exempel när det gäller planteringar.

– Det viktigaste är att Bromstensplan blir upplyst och öppet. Det finns ett stort engagemang här i Bromsten, jag är hoppfull! Vi har skickat in våra punkter till trafikkontoret och fått ett positivt bemötande, säger Martin Bjärgrim.

Ulrika Petzelius, landskapsarkitekt på trafikkontoret som jobbar med Bromstensplan, är tacksam för synpunkterna och planerar ett möte med några av Bromstensborna.

– Det här bekräftar mycket av sånt vi funderat på och vi tar oss deras önskemål om lekyta och annat, säger hon.

Önskelistan

Här är några av punkterna som gruppen med Bromstensbor landade i under sitt spånmöte.

Minska parkeringsytan och ta bort gröna kiosk för ökad siktlinje och minska risk för ”gömda ytor”

Infartsskydd runt torget samt bygga ihop torg med Stridsbergavägens vändplan då detta är en gömd plats där det samlas grupper

Utanför coop/Draget spel och topas så önskas plantering/räcke/stolpar som förhindrar parkering på cykelbana och gångväg. Skapar en otrygg gångväg för skolbarn. Övergångsställe mellan Coop och parkering på andra sidan Åkantsgränd för en tryggare passage då detta är en bred väg att korsa som gående och cyklist.

Hastigheten på Duvbovägen begränsas till 30 km/h

Möjlighet till kameraövervakning av torget

 Säker cykelparkering i anslutning till torget för pendlare

Tillgänglighetsanpassning för rullstolar

Sittgrupper på torget samt möjlighet för uteserveringar

Papperskorgar vid sittgrupper

Mer växtlighet utan att stänga in torget – vill ha en god siktlinje över torget. Fokus på hållbarhet (perenner och träd planterade i mark).

Bra belysning över torget samt lya upp vändplanen på stridsbergavägen i anslutning till torget.

Lekyta med tex klättervägg, vattenlek, hage, skate, plaskdam, rutshkana eller liknande.

Eventyta på torget där olika affärsidkare/föreningar kan anordna saker till exempel skördemarknad, loppis, food trucks (likt Annedal, Ursvik).

Har du någon idé eller vill komma i kontakt med gruppen? Kontakta Martin Bjärgrim på martinbjargrim@icloud.com.

Beslut om skola på Solhems BP skjuts upp

Nyheter Förslaget får kritik från flera håll SpångaDirekt har tidigare skrivit om förslaget att bygga en skola på Solhems bollplan. Detta för att behovet av fler skolplatser ökar när Bromstensstaden byggs. Men förslaget har mötts av kritik från...måndag 24/2 16:55

Stor loppis ska arrangeras i Hässelby

Nyheter Går av stapeln i vår I maj är tanken att en stor loppis ska gå av stapeln i Folkets Hus i Hässelby villastad. En första förfrågan i en Facebookgrupp har väckt mångas intresse.måndag 24/2 16:38

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt