Vatten- och avloppsanläggningen i Bromstensstaden blir 241 miljoner dyrare än de ursprungliga beräkningarna. ”Det är jätteproblematiskt”, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd. Foto: Mikael Andersson

Bromstensstadens kostnader ökar rejält – det säger experten

Notan för vatten- och avloppsanläggningarna i Bromstensstaden blir 241 miljoner dyrare än först beräknat. Problematiskt, menar Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd. Men samtidigt är det inte ovanligt att kostnader för större projekt kan skena iväg, menar forskaren Fredrik Brunes.

  • Publicerad 16:06, 6 feb 2020

Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd Foto: Karin Röse

Fredrik Brunes, doktor i bygg- och fastighetsekonomi Foto: Privat

Som SpångaDirekt tidigare skrivit om blir VA-anläggningen i Bromstensstaden 241 miljoner dyrare än det ursprungliga beslutet på 45 miljoner kronor. 286 miljoner kronor är det senaste beskedet att notan kommer landa på.

Det beror på förändrade markförhållanden, att projektet vuxit och att staden från början gjorde en bristfällig teknisk bedömning av marken.

Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd, är politiskt ansvarig för Stockholm Vatten och Avfall som har hand om VA-projektet i Bromstensstaden. Hon säger att beslutet på 45 miljoner är fattat på glädjekalkyler från 1999, när planeringen av området först tog vid.

– Det är jätteproblematiskt. Det beslutet var alldeles för lågt. Just när det gäller svåra markförhållanden så är det svårt att veta exakt vad det kommer kosta, och därför behöver man lägga på en riskreserv, säger Katarina Luhr.

"Tagit höjd för risker"

Jenny Bengtsson är avdelningschef på projektavdelningen vid Stockholm Vatten och Avfall. Hon lyfter att projektet gått från att bestå av fem till två etapper, vilket lett till att den första etappen har utökats.

Något som gör att man får en bättre helhetsbild över projektet, enligt Jenny Bengtsson, samtidigt som det påverkar kostnaderna.

– Nu har vi tagit höjd för en del risker med markarbetet och hanteringen av översvämningsrisker, men vi hoppas ju såklart att riskerna inte faller ut och att det istället blir billigare än beräknat, säger Jenny Bengtsson.

Bromstensstaden kan bli 241 miljoner dyrare

Inte ovanligt

Men att olika typer av bygg- och VA-projekt överskrider budgeten är inget ovanligt, menar Fredrik Brunes som är doktor i bygg- och fastighetsekonomi.

– Att kostnader överskrids någon gång i enstaka projekt kan vara slump. Men det finns indikationer som pekar på att man gör systematiska överskridningar, det vill säga att det är många fler projekt som överskrider budget än som blir lägre än budget , säger han.

Enligt Fredrik Brunes finns ett antal hypoteser kring varför det blir så, till exempel pekar han på dåliga tekniska undersökningar, men också att man skarvar med den ursprungliga budgeten.

– Man ljuger inte, men man tar i för lite.

Lösningen på detta är enligt honom att lägga mer pengar på den tekniska förundersökningen, och att be en extern part också räkna på projektet för att se om man kommer fram till samma budget.

Tillbaka till Katarina Luhr (MP), som berättar att staden arbetar för att inte fatta beslut innan en ordentlig utredning av rådande markförhållanden har gjorts.

– När man ska fatta det politiska beslutet för projekt, så vill vi ha bättre underlag. Att man faktiskt har gjort markprover, har tillräckliga planer för projektets storlek, så att man inte fattar ett tidigt beslut med osäkra faktorer, säger hon.

Utsikt. Så här är visionen att en park vid ån ska se ut. Foto: Illustration: White arkitekter

Park. Så här är det tänkt att se ut vid en större park som planeras i området. Foto: Illustration: White arkitekter

Stockholm Direkt