Bron som förenar kommuner

Den nya bron mellan Stora Ursvik och Rinkeby är klar. Men nu ska arbetet med anslutande vägar avslutas. Tanken med bron är den ska länka ihop orterna.

  • Publicerad 14:21, 1 dec 2017

– Det är första gången Rinkeby får en direkt gatuförbindelse med en annan stadsdel. Det finns ingen koppling till Bromsten och ska du till Tensta måste du ut på Hjulstavägen, säger Peter Lundevall, stadsplanerare på Stockholm stad.

Peter Lundevall har varit involverad i planeringen av mycket av det som byggts och håller på att byggas i Rinkeby just nu. Alltifrån Rinkebyterassen till Rinkebystråket, Rinkeby allé och så den nya bron. När folk från olika delar av bron interagerar mellan varandra, kan det vara en stärkande integrationskraft. Bron gör det också lättare för Rinkebyborna att via den planerade tvärspårvägen ta sig till Kista och Globen.

– Stockholms stad har tankar om att länka samman stadsdelar. Rinkeby har inte de här kopplingarna och Ursvik och Rinkeby ligger avskilda av en motorled, säger han.

Nya lägenheter på båda sidorna av bron kan också var bra för att högutbildade och resursstarka personer inte lämnar Rinkeby.

– Vi kan skapa nya kvalitéer så att de som gör yrkeskarriär gärna stannar kvar i eller flytta till Rinkeby..

Kan du ge några exempel på där byggande har hjälpt integrationen?

– Ett litet exempel har vi i Tensta. Vi tog fram 35 radhus söder om det som förr var Tensta gymnasium. Vi gjorde en studie där det visade sig att 80 procent av de som flyttat dit inte hade flyttat till Tensta om det inte vore för radhusen. De inflyttade hade också högre inkomst än genomsnittet.

– I studentskrapan i Tensta har vi 243 lägenheter som är uthyrda och vi har fått in många akademiker centralt i stadsdelen, säger Peter Lundevall.

Samtidigt framhåller han att det krävs betydligt mer än byggande för integration.

– Segregation är mycket mer komplicerat, det består av många lager. I Rinkeby handlar det bland annat om att de boende kommer i arbete och att skolorna är attraktiva, menar han.

Förutom att agera som en integrationskraft kan bron även göra det lättare för folk på båda sidorna av bron att få tillgång till andra saker. Ursviksborna kan exempelvis få tillgång till de nya affärerna och restaurangerna på Rinkebystråket samt lättare nå Rinkeby centrum och tunnelbanans blåa linje.

– Det här skapar möjligheter, i vilken mån får framtiden utvisa, siar Peter Lundevall.

Bron ska vara öppen att gå på vintern 2019.

MER Bron

På Ursvikssidan byggs 7000 nya bostäder.

Före bron vid Rinkebysvängen byggs ett högt hus med 100 lägenheter.

Bron är färdigbyggd, men öppnas vintern 2019.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.