BULLER. Gör barn tröttare och de får svårare att koncentera sig. Och det är ett problem på de flesta förskolor i Rinkeby-Kista. Foto: Mostphotos

Bullrigt på förskolor i Rinkeby-Kista

Buller gör barn tröttare och de får svårare att koncentrera sig. Ändå är det alltför bullrigt i de flesta förskolor i Rinkeby-Kista.

  • Publicerad 15:30, 6 sep 2019

Det kommer för mycket buller från fläktar och liknande på förskolorna i Rinkeby-Kista. Det har Miljöförvaltningen kommit fram till, efter en inspektion av bullret från så kallade fasta installationer.

I Rinkeby-Kista genomförde de inspektioner på 19 förskolor, och av dem hade 14 en alltför hög bullernivå: 34 decibel eller mer. Undersökningen visade att det inte var någon större skillnad på om förskolan bedrevs i kommunal eller fristående regi.

Enligt Felicia Nipstrand, projektledare på miljöförvaltningen i Stockholms stad, har studier visat att barn som utsätts för buller i förskolan kan få sämre inlärnings- och koncentrationsförmåga.

– Buller har en tröttande effekt och barn påverkas mer av det än vuxna. Ett högt bakgrundsbuller gör att ljudnivån i övrigt blir högre, och förskolan är redan en bullerutsatt verksamhet, säger hon.

Hur vanligt är det att förskolor har så höga bullervärden?

– Det är jättevanligt tyvärr, och det är väldigt tråkigt att så många förskolelokaler har så stora brister.

– I vissa fall är lokalen inte anpassad för förskola, eller så rör det sig om bristande underhåll. En orsak till bullret kan också vara att man har ett forcerat läge på luftflödet hela dagarna för att ventilationen ska vara fullgod, vilket då kan leda till att det är bullrigt hela dagen, säger Felicia Nipstrand.

Miljöförvaltningen föreslår, i sin rapport, att personalen slutar forcera luftflöden och istället ser till att det inte är för många människor i samma rum. Förutom den enkla åtgärden kan det vara svårt att komma till rätta med bullret. Det kan krävas omfattande ingrepp eller åtgärder, som kostar mycket pengar. Därför tar det i många fall lång tid att åtgärda buller.

Det är verksamhetsutövarna själva som har i uppgift att åtgärda problemen, och om ingenting görs kan det i värsta fall leda till vite.

– Vi hoppas att fastighetsägaren eller verksamheten vidtar åtgärder omgående, och vi kommer ligga på om det, säger Felicia Nipstrand.

Buller

Bullergränsen, från Folkhälsomynidgheten, är 30 decibel. Nivåer mellan 31 och 33 decibel är visserligen för höga, men har inom projektet överlämnats till verksamhetsutövarnas egenkontroll
att utreda och eventuellt åtgärda.

Förskolor med bullernivåer från 34 decibel och uppåt kommer att följas upp av förvaltningen.

BULLER. Ett problem är att personalen alltför ofta forcerar ventilationen eftersom de upplever att luften inte räcker till. Foto: Anna Wettergård

Stockholm Direkt