UTSATT. Problemet med plankare och en utsatt situation för förarna drabbar i första hand linje 179 och två andra genom Järvaområdet, enligt Kenny Bungss, trygghetschef hos Arriva. Foto: Ulrica Andersson

Bussförare misshandlas på utsatta SL-turer

Två polisanmälningar i veckan görs om hot och våld mot Arrivas bussförare. 179, 514 och 540 genom Järvaområdet är de mest utsatta linjerna.

  • Publicerad 10:20, 6 nov 2018

Folk taggar ned med kroppskameror.

Två polisanmälningar om hot eller våld mot en förare görs, i snitt, varje vecka.

Kenny Bungss har tidigare arbetat som polis men är nu trygghetschef på Arriva, som bland annat kör bussar åt SL. Ett mer systematiskt arbete mot hot och våld riktat mot deras förare behövdes, enligt honom.

Genom att själva kartlägga situationen i framförallt Järvaområdet, kan de ge polisen en mer konkret bild av läget, så att det finns större möjligheter att polisen i sin tur kan lägga resurser.

– Vi ska polisanmäla alla brott systematiskt. Vi måste se var vi har störst problem, säger Kenny Bungss.

Kräver konfliktlösning

Yrket i sig är tufft och till det kommer att turerna går genom ett särskilt utsatt område.

– Förarna kommer att stöta på situationer med krav på att lösa konflikter, säger han.

Arriva har en nollvision om att ingen förare ska råka ut för hot eller våld. De arbetar i samverkan med polisen, SL och lokala aktörer för att hitta en lösning på problemen.

Till exempel har en upphandling gått ut för kroppskameror åt förarna. Ett försök med sådana har visat på en positiv effekt, enligt Kenny Bungss.

Ni har väl redan kameror i bussarna?

– Ja, men vi har inte tillståndet till dem utan det är trafikförvaltningen. Folk slutar tänka på de kamerorna. Vi upplever faktiskt att folk taggar ned med kroppskameror. Impulsbrotten kommer alltid att ske ändå, men kränkningarna och tjafset försvinner.

När konfliktsituationer uppstår är det ofta i samband med visering av biljetter.

Linjerna 179, 514 och 540 står för omkring 70 procent av det totala otillåtna gratisåkandet, enligt Arriva. Framförallt handlar det om turerna i rusningstrafik. Folk kliver på genom bakdörren på bussen utan att blippa något SL-kort, ett problem som pågått så länge att beteendet i viss mån blivit norm.

Polisen följer med

Samtidigt reagerar personer som bor och arbetar längs linjerna på vad som händer och även på att bussföraren inte säger ifrån.

– Linje 179 är extremt utsatt för systematisk plankning. Vi har inte kunnat genomföra biljettkontroller eftersom kontrollanterna inte känt sig trygga. Problemet är delvis att folk faktiskt kan strunta i att betala, eftersom de vet att det i princip inte får någon påföljd, säger Kenny Bungss.

Nu har polisen fått följa med, utifrån sitt uppdrag och så att kontrollanterna ska kunna utföra sitt jobb.

– Vi vill försöka ändra synen på plankning, det är ett problem som på sikt är allvarligt.

Attacker mot bussar del av systemhot

AVGÅNG. Linje 179 genom Järva avgår från Sollentuna. Foto: Ulrica Andersson

MER Anmälningar

Två anmälningar om fysiskt våld mot bussförare i trafik har skickats till Arbetsmiljöverket den senaste tiden.

Av en av anmälningarna framgår att en förare blivit misshandlad i Rinkeby, av en passagerare som inte kunnat betala för sig. Händelsen inträffade i mitten av augusti och föraren ska ha blivit slagen i ansiktet och fått sparkar mot kroppen.

Ett par veckor senare rusade en passagerare som klivit av i Kista, åter in genom framdörren och frågade "varför försökte du stänga dörren när jag skulle av". Därefter blev föraren slagen hårt i ansiktet, enligt anmälan.