Till Fittja? Linje 342 går i dag till Jungfrusunds färjeläge, men kan i framtiden dras över sundet. Foto: Daniel Cannervik

Busslinje föreslås återigen till Fittja via färjan

För ett år sedan föreslogs en ny busslinje från Ekerö till Fittja. Sedan togs den bort. Nu föreslår trafikförvaltningen återigen busstrafik via färjan.

  • Publicerad 07:36, 27 mar 2017

Det bästa alternativet bedöms i nuläget vara att skapa en helt ny linje.

Nyligen skickade landstingets trafikförvaltning ut sin årliga bruttolista på remiss till länets kommuner. Här finns förslagen på förändringar om både indragen och utökad kollektivtrafik inför nästa år.

Bland fjolårets förslag fanns en ny bussförbindelse, linje 340, med sträckningen Ekerö centrum-Träkvista-Jungfrusund-Fittja. Men när de faktiska förändringarna presenterades i höstas var busslinjen bortplockad.

Nu finns återigen en buss via färjeleden med på listan – i två alternativa förslag. Precis som för ett år sedan föreslår trafikförvaltningen att linje 340 införs.

Busslinje över sundet

Som alternativ föreslås även att linjerna 303 och 342 förlängs över sundet.

– Det är både kommunens och trafikförvaltningens vilja att en bussförbindelse till Fittja ska kunna realiseras, det skulle skapa möjlighet till nya resandeströmmar och många som i dag tar bilen den vägen skulle kunna åka kollektivt, säger Claes Keisu, presskommunikatör på trafikförvaltningen.

För att bussar ska kunna trafikera färjan krävs dock en ombyggnation av färjelägena och ett kollektivtrafikfält i Slagsta. Dessutom saknas depåplatser för nattuppställning på Ekerö.

– Rent ekonomiskt blir det billigare att förlänga befintliga linjer, men bekymret med platsbrist i depån kvarstår då det skulle behövas fler bussar för att trafikera en förlängning. Det bästa alternativet bedöms i nuläget ändå vara att skapa en helt ny linje.

Kostnaderna ställs mot de framkomlighetsproblem som väntas när Ekerövägen byggs om samt eventuella samhällsekonomiska vinster med att koppla ihop Ekerö med Stockholms södra delar.

”Dyrt”

– Linje 340 skulle bli dyrare än en vanlig busslinje, men det händer att kollektivtrafik ibland kan få vara ekonomiskt olönsam om det vägs upp av samhällsnyttan, säger Claes Keisu.

Senast den 12 maj måste kommunerna lämna sina remissvar. Om förslaget skulle gå hela vägen till beslut kan en busslinje via färjeleden starta den 10 december. De slutgiltiga förändringarna presenteras i höst.

Här är alla föreslagna trafikförändringar

Linje 176 Mörby station-Stenhamra:

För att öka framkomligheten och tidhållningen övervägs linje 176 att köras via Ekebyhov och vända i den nybyggda rondellen i stället för Ekerö C. Förutom ovanstående blir det en anpassning för resenärer som byter till bussar västerut samt till den kommande terminalen i Ekerö Centrum.

Linje 303 Brommaplan-Jungfrusund:

Linje 342 Jungfrusund-Älvnäs:

Linje 303 och 342 övervägs att förlängas över färjan till Fittja C i syfte att skapa alternativ resväg för pendlar till södra Stockholm. Åtgärden kräver ombyggnation av färjeläge, samt kollektivtrafikfält på Botkyrka sidan och nattuppställningsplatser för tre bussar i depån.

Linje 340 Ny linje Ekerö C-Träkvista-Jungfrusund-färjan-Fittja:

Ny linje 340 övervägs vardagar hela året Ekerö C-Träkvista-Jungfrusund-färjan-Fittja i syfte att skapa alternativ resväg för pendlar till södra Stockholm. Åtgärden kräver ombyggnation av färjeläge, samt kollektivtrafikfält på Botkyrka sidan och nattuppställningsplatser för 3 bussar i depån.

Linje 302 Brommaplan-Knalleborg:

För att hitta nattgarageplatser för bussarna övervägs en omfördelning av busstrafik på väg 261 till buss på färja. Linje 302 kortas av vardagar och kör ej sträckan Brommaplan-Solna station.

Linje 309 Brommaplan-Kaggeholm:

En ny avgång tidig morgon vardagar från Ekerö C-Skytteholm övervägs samt en ny avgång vid 01-tiden på natten till Ekerö C. Dessutom övervägs att 8 avgångar förlängs utanför rusningstid vardagar så att personal och gäster på Skytteholm konferensgård & Menhammar stuteri kan åka kollektivt.

Linje 311 (Brommaplan-) Ekebyhov-Sjöängen (-Slut):

Förslaget som övervägs är att dagens extraavgångar som avgår ifrån Kommunhuset istället avgår ifrån Tappström. Anledningen är ett försök att fördela resenärer bättre mot bakgrund av att extrabussen idag är mindre utnyttjad i förhållande till ordinarie.

Linje 314 Svanhagen-Norrudden:

Linjen övervägs att läggas ner på grund av lågt antal resande. Linjen körs idag fredag, lördag och söndag till sommarstugeområde.

Linje 315 Svanhagen-Jäsängen:

Utökning genom införandet av en ny tur och retur avgång Svanhagen-Hilleshög övervägs. Detta med hänsyn taget till eventuell inflytt Hilleshög.

Linje 317 Brommaplan-Björkvik:

För att öka framkomligheten och tidhållningen övervägs linje 317 att köras via Ekebyhov istället för Ekerö C och vända i den nybyggda rondellen. Förutom ovanstående blir det en anpassning för kunder som byter till bussar västerut samt till den kommande terminalen i Ekerö Centrum.

Källa: Trafikförvaltningen

Molly och Make Up SM-klara

Sport 13-åriga Molly Hemmingson har under våren kvalat in till Children-SM i hästhoppning på en av sina hästar.torsdag 27/6 6:15

Flera läsare: Bra beslut att stänga av Blå lagunen

Nyheter Beslutet att försvåra tillgängligheten kring Blå lagunen har väckt många reaktioner. Men många verkar tycka att beslutet är bra och efterlängtat.torsdag 27/6 6:15

Ny sportchef klar

Sport Fredrik Wikman blir ny sportchef för Ekerö/Skå IK ishockey.torsdag 27/6 6:15

Senaste numret

Gilla oss på Facebook

Stockholm Direkt