Övervakning. Spånga station och busstorget kan få kameror när den nya lagen börjar gälla, vilket väntas ske i januari 2020. Foto: Mikael Andersson

Busstorget i Spånga kan få kameror nästa år

Enligt ett nytt lagförslag som presenterades förra veckan ska det bli enklare att sätta upp kameror i kollektivtrafiken. I Spånga kan det innebära att stationsområdet och busstorget får nya kameror nästa år.

  • Publicerad 11:40, 6 mar 2019

I förra veckan presenterade regeringens särskilda utredare ett förslag till en ny lag för att göra det enklare med kameraövervakning i kollektivtrafiken och på flygplatser.

Förslaget innebär bland annat att det inte skulle behövas något tillstånd för att sätta upp kameror på fordon i kollektivtrafik eller vid knutpunkter som busstorg eller stationer. Idag är det bara tunnelbanan som inte har någon tillståndsplikt.

Målet är att den nya lagen ska träda i kraft i januari 2020. För Spångas del kan det innebära att kameror sätts upp runt Spånga station och busstorget, enligt regiontrafikrådet Kristoffer Tamsons (M).

– Jag har drivit på för den här lagstiftningen och nu måste den skyndsamt komma på plats. Jag har redan haft samtal med SL och trafikförvaltningen, de ska nu titta på var kameror kan göra störst nytta för resenärer, på kort och lång sikt, säger han.

Har diskuterats länge

Att kameror länge varit efterfrågat av många Spångabor, bland annat runt stationen, är han väl medveten om. Redan 2016 var han på plats i Spånga och drev på i frågan tillsammans med partikamraten Dennis Wedin (M), nuvarande bostadsborgarråd men då ledamot i Spånga stadsdelsnämnd.

LÄS MER: SL-toppen vill se kameror i Spånga

– Jag har varit ute i Spånga och tagit del av berättelser från boende om att otryggheten har vuxit. Inne på stationen finns kameror men inte utanför entrén eller busstorget, då söker sig buset dit, säger Kristoffer Tamsons.

Med den nya lagen skulle det alltså bli möjligt att sätta upp kameror även där.

– Hittills har det varit blinda fläckar. Med förstärkt kameraövervakning vill vi säkerställa att resenärerna känner sig trygga. Kamerorna kan förebygga brott genom att vara avskräckande. Om något händer kan man snabbt få dit rätt hjälp och bilderna kan hjälpa polisen att klara upp brott, säger Kristoffer Tamsons.

LÄS MER: SL vill ha 500 nya övervakningskameror

Han vill även att, som han säger, "andra delar av samhället matchar upp" en framtida ökad övervakning i kollektivtrafiken.

– Jag har gärna en dialog med polisen och kommunen om exempelvis Spånga centrum, om vad man bör göra där när den nya lagen väl kommer på plats, säger han.

Den nya lagen

Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon i kollektivtrafik och för knutpunkter som stationer och terminaler. Det undantag från tillståndsplikten som finns i dag omfattar endast kamerabevakning i tunnelbanan.

Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.

Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.

Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.

Källa: Regeringen.se

Överfulla papperskorgar i Annedal upprör

Nyheter "Alla måste hjälpas åt" Med sommar och värme lockas allt fler Annedalsbor ut i parkerna. Glass ska ätas och saft ska drickas. Men ökade mängden människor som rör sig ute leder även till ökat tryck på papperskorgarna.tisdag 21/5 16:42

Nu får Gulsippans lamm sina namn

Nyheter Döps efter bakelser Nu får de nyfödda lammen på parkleken Gulsippan i Hässelby villastad sina namn. Namnförslag samlades in på temat bakelser och nu är det bestämt — bagglammet ska heta Napoleon och tacklammet Semlan.tisdag 21/5 16:37