Ska bli bättre. Busstrafiken i Enköping ska göras om. Foto: Mostphotos

Busstrafiken ska bli bättre i Enköping

Busslinjenätet i Enköping upplevs som begränsat, krångligt och inte anpassat efter ortens utveckling. Nu lovar politikerna bättring.

  • Publicerad 13:25, 24 sep 2019

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i region Uppsala beslöt på sitt möte den 23 september att anta ett förslag om ett nytt linjenät i Enköping.

– Med det nya busslinjenätet kommer vi att kunna öka kollektivtrafikens andel i Enköping kraftigt genom att göra det enklare att ta bussen, säger Johan Örjes (C), som är Enköpingsbo och ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Det nya busslinjenätet i Enköping föreslås få tre busslinjer som går under större delen av dygnet, med samma färdväg vid alla turer. Trafiken omfattar Enköping inklusive Bredsandområdet.

Under remisstiden kommer flera dialoger hållas med medborgare, näringsliv och andra intresserade. Dessa möten hålls vid flera tillfällen på offentliga platser i Enköping. Det första dialogmötet är den 17 oktober klockan 16–19 på Enköpings station.

Som tidningen rapporterat har sådana medborgardialogsmöten redan hållits i frågan. På ett möte i vintras efterlyste medborgarna bland annat en busstidtabell som bättre stämmer överens med verkligheten och bättre förbindelser till och från Bredsand.

– Även om invånarna i Enköping redan har kunnat lämna inspel inför utförandet av förslaget vill vi ge fler chansen att se vilken förbättring det blir, säger Johan Örjes.

Helgens blåljus: Sprang med glasögon / Slagträ på mopeden / Polisen tog bilen mm

Nyheter En stal glasögon och sprang till bilen. En annan körde stulen moped och en tredje fick lämna ifrån sig bilen då han saknade körkort. Det är några av punkterna i Blåljusrapporten från helgen.måndag 24/2 11:36