Trygghet. Kameraövervakning och butiker med barnkläder ska öka tryggheten i Vårberg centrum. Foto: Julian Evans

Butiker för barn ska göra Vårberg centrum tryggare

Centrumägaren hoppas göra Vårberg centrum tryggare med fler butiker riktade mot kvinnor och barn.

  • Publicerad 17:02, 5 feb 2020

Det kommer förhoppningsvis leda till mindre häng.

För två år sedan köptes Vårberg centrum av Proxin fastigheter. Den nye ägaren Jean Ückardas sade då att han var glad men ville inte gå in närmre på planerna för centrumet.

Två år senare har mycket hänt och planerna utkristalliserats något:

– Det har inte varit lätt, det var mycket att sätta sig in i, allt från sophantering och butiker. Det har varit en uppförsbacke men vi är fast beslutna om att öka trivseln och tryggheten i centrumet.

Fler barnbutiker

En del har hänt sedan dess. En ny restaurang har öppnat i mitten av stora hallen, och området precis utanför huvudingången är numer kameraövervakat. Målet enligt Jean Ückardas är att få dit ytterligare fler butiker, särskilt sådana som lockar kvinnor och barn, vilket förhoppningsvis ska bidra till tryggheten.

– Vi har fått dit stadsmissionen, och tre andra mindre butiker med barnkläder. Målet är att fortsätta bygga ut de här tomma ytorna som finns, och göra de befintliga butikerna större. Det kommer förhoppningsvis leda till mindre häng av den typen som bidrar till otryggheten.

Det som ligger närmast i planerna är att gången under bron, som varit nedsläckt, ska få ny led-belysning.

– Lamporna i gången har varit kvicksilverlampor, och om de gått sönder så byter man inte ut dem en och en när allt ändå ska ryka snart. Så det har varit lite mörkt där, tyvärr. Men i början av mars ska det vara på plats, säger Jean Ückardas