BYGGBRIST. Bostadsbristen i Stockholm är enorm, ändå fortsätter byggföretagen att bygga nya lägenheter etappvis i stället för i den utsträckning som krävs. Foto: Jesper Frisk

Byggföretagen: Vi har inte råd att bygga snabbare

Trots den akuta bostadsbristen väljer byggföretagen att bygga bostäder långsammare än vad som krävs – och pressar på det sättet upp priserna. Förklaringen: De har inte råd att göra på annat sätt.

  • Publicerad 18:05, 2 aug 2016

Det är klart att om man sänker priset tillräckligt så kan man sälja allt

Samtidigt som bostadsbristen i Stockholm är större än någonsin, tar det i snitt tio år för ett nytt bostadshus att bli klart - från idé till inflytt. Det visar en granskning som Dagens Nyheter genomfört.

Och tvärtemot vad man tidigare ofta utpekat som anledning till att byggprojekten tar sådan tid, nämligen att det skulle röra sig om utdragna överklagandeprocesser, är det i själva verket i en helt annan fas som som bostadsbygget fördröjs: när byggföretagen själva lägger vantarna på projektet.

Från det att detaljplanen antagits av kommunen tar det i snitt hela 5,5 år innan byggföretagen ansöker om bygglov. I vissa fall beror det på att infrastrukturen behöver förändras inför bygget. Men i andra fall beror det på att byggföretagen medvetet sinkar processen.

I stället för att bygga alla lägenheter i ett projekt samtidigt, byggs de ofta etappvis. Och enligt flera byggföretag som StockholmDirekt har pratat med, beror detta delvis på att de måste följa bankernas lönsamhetsbedömning - eftersom de saknar pengar att själva finansiera projekten.

Magnus Lambertsson, försäljning- och marknadschef på Skanska, hänvisar till de krav som bankerna ställer på byggföretagen för att de ska få låna pengar till bostadsprojekten.

– Man bygger inte på spekulation, utan 40-50 procent av lägenheterna i det planerade projektet ska redan vara sålda för att banken ska ge lån. Och det säger sig självt att det är lättare att sälja 50 procent av 150 lägenheter än av 400 lägenheter. Det är en av anledningarna till att det byggs etappvis.

Med tanke på dagens bostadsbrist, är det verkligen svårt att bli av med 400 lägenheter på en gång?

– Det är klart att om man sänker priset tillräckligt så kan man sälja allt, men man måste också se till att det går runt med vad man betalat för värdet på marken exempelvis, säger Magnus Lambertsson.

Byggbolagen beroende av bankernas pengar

Resonemanget bygger på att byggföretagen är beroende av att bankerna ska godkänna byggprojektens lönsamhet - för att sedan finansiera dem. Något som blivit ett allt större problem enligt Lennart Weiss, kommersiell direktör på byggbolaget Veidekke.

– Bankerna ställer allt hårdare krav på garantier för osålda lägenheter. Många småbyggare har svårt att klara dessa krav och även för de större företagen blir det nödvändigt att etappindela projekten för att kunna få bankfinansiering.  

Även byggföretaget Bonava anger bankernas riskbedömningar om möjlig förtjänst som främsta skäl till att bostadsprojekt i dag byggs stegvis - i stället för i den utsträckning som krävs.

"Generellt för vår produktion gäller att på mindre orter och i nyexploaterade områden kan ett större bestånd som färdigställs samtidigt medföra ökade risker. Dels för att våra kreditgivare kan vara mer osäkra på platsens marknadsförutsättningar, och dels för att kunderna kan tveka inför att flytta till en plats som ännu saknar fullt utbyggd service. Samtidigt innebär bostadsbyggande relativt långa planeringsprocesser och att bygga hundratals lägenheter som står klara samtidigt innebär också risker. Då kan det finnas skäl att bygga i mindre etapper, tills man ser att marknadsförutsättningarna finns där" skriver Fredrik Hemborg, Sverigechef för Bonava i ett mejl.

"Politiska åtgärder krävs"

Lennart Weiss, från byggbolaget Veidekke, efterfrågar nu politiska åtgärder för att råda bot på den akuta bostadssituationen.

– Staten behöver vara med och dela risken, som det var för 30 år sedan, i den gamla bostadspolitiken. När hushållen och byggarna ensamt får bära ansvaret för de risker som är förknippade med bostadsbyggande blir bankerna mer försiktiga vilket gör att byggandet stryps, säger han och fortsätter:

– Avsaknaden av stöd till ekonomiskt utsatta gör att det byggs mindre än vad som skulle behövas, att byggandet tar längre tid och att kostnaderna för de nya bostäderna blir högre.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.