NYA PLANER. Oscar Properties vill bygga ett tillfälligt äldreboende och skola i Primus-området. Foto: Per Brandt

Bygglov klart för skola och äldreboende på Lilla Essingen

Oscar Properties har fått tillfälligt bygglov för skola och äldreboende på Lilla Essingen – men hotas fortfarande av vite om de inte river husen i Primus-området. Samtidigt hoppas andra aktörer få till sina bostadsprojekt i området.

  • Publicerad 16:35, 28 apr 2020

Nya planerna

Skola: Årskurs 6-9 med cirka 770 elever. Bygglovsansökan för 10 år. Lycée Français är en av intressenterna är de tidigare uppgett till KungsholmenDirekt

Äldreboende: 65 rum i sju våningsplan. Beräknas kunna färdigställas under 2021. Bygglovsansökan gäller för 10 år.

Visa merVisa mindre

Oscar Properties har nu fått tillfälliga bygglov för skola och äldreboende, sedan de pausat sina bostadsplaner i Primus-området på Lilla Essingen. Det klubbades igenom av stadsbyggnadsnämnden nyligen och vinner byggloven laga kraft sträcker de sig över 10 år.

Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) innebär beslutet inte att staden ger upp planerna på cirka 600 bostäder i området, varav drygt 400 skulle byggas av Oscar Properties. Men hoppas att det ska genomföras på sikt men samtidigt är det viktigt att staden är ”lyhörda och arbetar tillsammans för att nå så bra lösningar som möjligt”, enligt Larsson.

Oscar Properties kan få grönt ljus för chockplan

”Med detta sagt är det min bedömning att de tidsbegränsade lov som nu beviljats för skola och äldreboende är till stadens bästa då de innebär att större delen av den nya detaljplanen kan genomföras och dagens förfallna byggnader kan rustas upp och fyllas med liv och rörelse.” skriver han bland annat i en kommentar till KungsholmenDirekt.

Viteshot

Men frågan är vad som kan byggas nu och hur. Exploateringskontoret har hela tiden motsatt sig byggloven och hotar Oscar Properties med vite på 50 miljoner kronor om delar av fastigheten inte rivs innan den 29 juni i år enligt ett gällande exploateringsavtal.

Viteskravet finns kvar, enligt Monica Almquist projektledare på exploateringskontoret. Några diskussioner kring omförhandling av avtalet har inte förts med Oscar Properties enligt henne.

– De diskussioner jag har haft med Oscar Properties har gällt fakturering enligt exploateringsavtalet, de äger ju två tredjedelar av planområdet, och såna saker, säger hon.

Kommer ni ta kontakt med Oscar Properties eller väntar ni på att de tar kontakt?

– Vi har velat avvakta vad som händer med byggloven, nu måste vi ta ställning till detta. Gällande exploateringsavtalet med vite är det ju de (Oscar Properties) som borde vara lite oroliga, säger hon.

Finns det några möjligheter som ni ser det att de andra aktörerna kan bygga sina delar om inte fastigheten rivs som planerat?

– Då funkar inte helheten. Det är mycket som måste tänkas om i såna fall, det är knepigt.

Chock över Oscar properties nya besked

Oscar Properties hänvisar alla frågor kring framtiden för fastigheten och byggplanerna till att de ”inom kort” kommer gå ut med mer information och ber att få återkomma inom kommande veckor.

De två andra aktörerna som är aktuella i kvarteret Primus, Svenska Bostäder (cirka 120 bostäder) och Wästbygg projektutveckling (cirka 90 bostäder), uppger båda att de tycker att det är positivt att det har kommit ett nytt beslut i frågan.

– Jag hoppas vi kan få till ett möte med staden nu och se vad som är möjligt att göra. Vi vill bygga vårt projekt men är drabbade av yttre omständigheter vilket har gjort att vi inte påbörjat bygget, säger Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder.

Ulla Sjölund, marknadsområdeschef på Wästbygg projektutveckling, tror att det absolut är möjligt att bygga trots att det inte rivs som planerat.

– Absolut. Men det kommer att krävas ett omtag nu när förutsättningarna helt har ändrats, strukturen för området måste ritas om. Vi behöver ha en fortsatt dialog med staden och de andra byggherrarna för att driva det här framåt på bästa sätt, säger hon.