Bygglovet har gått ut – men rivningen av nedbrända radhusen kan dröja

I går, den 5 maj, gick bygglovet för de nedbrända radhusen i Segeltorp ut. Det innebär att kommunen kan börja ställa krav på markägaren. Men ännu kan kommunen inte lova en rivning – i stället kan en lång byråkratisk vandring vara att vänta.

  • Publicerad 12:19, 6 maj 2019

Alla som kört Gamla Södertäljevägen från Segeltorp mot Fruängen har nog sett den halvt nedbrunna radhuslängan på vänster sida. Framför radhusen innanför ett omgivande staket: En soptipp av gammalt byggmaterial och brandskadat skrot. Det har varit grannarnas verklighet i fyra år nu. Bakom haveriet finns en lång invecklad historia om misstänkt mordbrand, oseriösa byggföretag och tvister om vem som egentligen är ansvarig för tomten.

Sedan två bränder satte stopp för byggandet under 2015 har frustrerade grannar legat på kommunen. De vill inte leva bredvid en soptipp och har varit oroliga för att det har blivit en sanitär olägenhet.

Men kommunen har inte lyckats hitta stöd i lagstiftningen för någon åtgärd. Kommunen äger inte marken och så länge markägaren har haft bygglov så har marken varit att anse som byggarbetsplats.

Bygglovet har gått ut

Tills nu. I går, söndagen den 5 maj, var sista dagen för bygglovet. Men den som har väntat sig att Huddinge kommun nu ska ta saken i egna händer och själva gå in och röja upp får tänka om. En ny byråkratisk långvandring kan vara att vänta:

1. Kommunen har nyligen gjort en tillsyn på fastigheten och kommit fram till att husen ska rivas och att allt bråte ska röjas bort.

2. Besiktningsprotokollet har skickats ut till fastighetsägarna (förklaring till varför fastighetsägarna står i plural kommer längre ner) som ska få möjlighet att yttra sig om sina möjligheter att genomföra åtgärderna.

3. Om de inte påbörjar rivning och städning har bygglovsavdelningen förberett ett så kallat föreläggande, alltså ett krav med hot om vite. Beslut om det måste fattas i bygglovs- och tillsynsnämnden.

November 2015. ”Det brändes i ansiktet när jag tog bilden”, berättar Åsa som bor 15 meter från huset. Foto: Privat

– I besiktningsutlåtandet skriver vi att de måste städa upp och riva, annars tar vi det vidare med beslut i nämnden om ett föreläggande. Det blir ett konkret beslut med vitesbelopp och då får man ett antal månader på sig att städa, säger Sofia Düring-Forslund, enhetschef på bygglovsavdelningen.

Hur många månader pratar vi?

– Det är upp till nämnden, men brukar bero på hur stor åtgärden är – två månader för en liten åtgärd och tre månader för större åtgärder. Om fastighetsägarna inte har städat och rivt då så utdöms vite. Om inget händer efter det så får vi driva det igen och lägga dubbla viten.

Kan inte kommunen själv gå in och riva?

– Nej, att det kan gå till på det sättet har jag ingen erfarenhet av.

Kommunen har alltså än så länge ingen plan för nästa steg om det skulle visa sig att markägaren inte har råd eller lust att utföra arbetet. Enligt Kronofogden finns det däremot ytterligare ett alternativ – att låta dem riva och skicka notan till markägaren.

Byggbolaget har gått i konkurs

Parallellt med bygglovsavdelningens ärende om rivning har tillsynsavdelningen på Huddinge kommun försökt få byggbolaget att städa upp resterna av brandskadat byggmaterial på tomten. I november krävde kommunen att byggbolaget skulle städa upp med hot om 100 000 kronor i vite. Men pengarna gick inte att driva in.

– De hade gått i konkurs nämligen, så Mark- och miljödomstolen avslog det. Nu har vi tagit kontakt med fastighetsägaren istället. Nu har vi ingen annan part kvar, säger Jan Casserstedt, tf avdelningschef på miljötillsynsavdelningen.

Men en annan part finns faktiskt kvar – en andra markägare. Radhustomten består av sex fastigheter. Markägaren med stort "M" påstår sig äga alla sex. Men det finns en annan markägare som påstår att hon äger två av dem. Detta kan leda till oklarheter om vem som faktiskt är ansvarig för röjandet. Så länge har kommunen valt att skicka sina krav till båda fastighetsägarna.

GRANSKNING. Mordbrand och rufflare i radhusidyllen

Radhus-helvetet: Ruinerna kvar efter tre år

Inget tillstånd för rivning av radhus-helvetet

BYGGAREN? JOKERN? MARKÄGAREN? LÄS HELA STORYN:

Det här har hänt

September 2012: Kommunen godkänner detaljplanen som tillåter sex radhus i korsningen Gamla Södertäljevägen/Ekhagsvägen.

September 2013: Ansökan om bygglov lämnas in.

April 2014: Kommunen beviljar ett bygglov som gäller i fem år, till april 2019.

Maj 2014: Kommunen vägrar ge startbesked, då det saknas handlingar i det tekniska samrådet.

Oktober 2014: Kommunen gör en besiktning på fastigheten och konstaterar att bygget har påbörjats utan startbesked. Kommunen beslutar om byggstopp.

Oktober 2014: Kommunen ger startbesked, när kompletterande handlingar kommer in. Då bygget ändå påbörjats innan startbesked planerar kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

Januari 2015: Byggaren påstår att ett av husen står klart för inflyttning.

Februari 2015: Huset brinner för första gången. Enligt grannar ska en molotov coktial kastats in i det mest färdiga huset.

November 2015: Huset brinner för andra gången den 11 november. Den här gången överantänds hela radhuslängan. Ett radhus brinner ner till grunden, de andra får svåra brand, rök och vattenskador efter släckningsarbetet.

Februari 2016: Södertörns tingsrätt dömmer till markägarens fördel i tvisten om vem som äger marken. Byggherren överklagar till Hovrätten.

April 2016: Natur och byggnadsnämnden beslutar om en byggsanktionsavgift på varje fastighet. Bolaget som står på bygglovet ska betala totalt 190 104 kronor. Då HuddingeDirekt/Södra sidan granskade ärendet 2017 hade byggbolaget ännu inte betalt bötesbeloppet.

Juni 2017: Hovrätten meddelar sin dom i tvisten mellan markägaren och byggbolaget. Den slår fast att det är den gamla markägaren som äger rätten till fastigheterna och innebär i praktiken att byggbolaget är ute ur bilden.

Juli 2017: Ett staket sätts upp runt tomten efter att kommunen hotat markägaren med vite.

November 2018: Huddinge kommun hotar byggbolaget om vite om de inte städar upp byggskrotet på tomten (detta gäller inte rivning av radhusen). Men det visar sig att byggbolaget gått i konkurs, vilket gör att kravet är verkningslöst.

5 maj 2019: Bygglovet går ut. Huddinge kommun förbereder hot om vite om markägaren inte börjar riva husen.

Foto: Henrik Lindstedt